Familiegesprekken

Zorg voor een ander doe je vaak niet alleen. Maar niet altijd zijn de zorgtaken onderling optimaal verdeeld. Door met familieleden en andere goede bekenden uit het netwerk een familiegesprek te houden, ontstaat overzicht in de zorgtaken en de manier waarop de zorg het beste georganiseerd kan worden.

Hoe werkt een familiegesprek?

Tijdens een familiegesprek gaat een medewerker van StiB met alle betrokkenen om de tafel om te kijken naar de verdeling van de zorgtaken. Centraal in de gesprekken staat wie welke taken het beste kan uitvoeren, hoe de zorg het meest efficiënt georganiseerd kan worden. Daarnaast krijgt u uitleg over het ziektebeeld.

We kijken hierbij niet alleen naar de mensen die op dit moment de zorg verlenen. We kunnen ook helpen bij doorverwijzing of andere mogelijkheden aandragen om de zorg beter te organiseren. Bijvoorbeeld door te kijken er nog andere mensen om u heen beschikbaar zijn om eventuele hiaten op te vullen. Of door tijdelijk een zorgvrijwilliger in te zetten.

Aanvragen familiegesprek

Aan de familiegesprekken zijn geen kosten verbonden. Wilt u meer informatie of een familiegesprek aanvragen? Neem dan contact op met Ingrid Gerretse via 076-750 32 00 of info@stib-breda.nl.

foto-manvrouw-bejaard StiB_Cirkel_Quotes-Fotos27
Disclaimer Design door BuroPARK