Vraagbaak

Diensten en hulpmiddelen

Heeft u andere vragen dan hier vermeld? U kunt altijd een e-mail sturen naar vraagbaak@stib-breda.nl. Op maandagmiddag, dinsdag, woensdagochtend en vrijdag kunt u ook telefonisch contact opnemen met Pauline van der Stoel van de Vraagbaak via 076-750 32 00. Of stel uw vraag tijdens het inloopspreekuur dat elke eerste dinsdagmiddag van de maand plaatsvindt bij StiB.

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht.

Wat zijn algemeen gebruikelijke voorzieningen?

Dit zijn voorzieningen die normaal in winkels te koop zijn, die door de gemiddelde Nederlander gebruikt worden en die een geaccepteerde prijsstelling hebben. Deze voorzieningen zijn dus niet speciaal bedoeld voor mensen met een beperking. Wat hier onder valt, kan veranderen. Voorbeelden zijn de mobiele telefoon en de hoge toiletpot.
Algemeen gebruikelijke voorzieningen hebben voorrang op individuele voorzieningen. Dat wil zeggen dat er eerst wordt gekeken of voor uw situatie een algemeen gebruikelijke voorziening bestaat, voordat men een individuele voorziening overweegt.

Wat is een algemene voorziening?

Een algemene voorziening is er voor alle inwoners en deze is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid of participatie en komt tegemoet aan de behoefte aan beschermd wonen en opvang. De toegang tot algemene voorzieningen is laagdrempelig. Een algemene voorziening is in ieder geval geen individuele voorziening. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenbus of de maaltijdservice. Voor algemene voorzieningen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Hiervoor zijn geen landelijke regels.

Wat is een maatwerk voorziening?

Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening. Voorbeelden zijn aanpassingen aan een woning of specialistische dagbesteding en huishoudelijke zorg.

Wat is een indicatiestelling?

Als u verzorging of verpleging nodig heeft, thuis of elders, bent u afhankelijk van de beoordeling door derden. Als iemand aangewezen is op zorg, moet hij/zij voor die zorg een indicatie krijgen. Dat heet 'geïndiceerd worden'. Anderen beoordelen of uw naaste zorg nodig heeft en zo ja, welke zorg dat is en hoeveel er nodig is.

Indicatiestelling is dus het vaststellen van de noodzakelijke zorg. Door deze indicatie krijgt u toegang tot de zorg. De toegang tot de zorg vanuit het huidige AWBZ loopt nu nog in de meeste gevallen via het indicatieorgaan, het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) waarvan ook regionale afdelingen bestaan. Maar vanaf 2015 zal dit voor veel zorgvragen veranderen. Een deel van de zorgvragen zal door de gemeente geïndiceerd worden.

Kan er nog wel hulp bij het huishouden aangevraagd worden?

Als u deze hulp aanvraagt, onderzoekt de gemeente eerst de gebruikelijke zorg. De gemeente kijkt wat u als partner en/of als meerderjarig kind kunt doen in het huishouden. De professionele hulp bij het huishouden is bedoeld als aanvulling daarop. U krijgt alleen hulp bij het huishouden als uit het onderzoek blijkt deze hulp echt nodig is om thuis te kunnen blijven wonen.

Hoe kom ik aan de juiste hulpmiddelen?

Zelfstandig thuis wonen kan dankzij bepaalde hulpmiddelen een stuk makkelijker worden.
U kunt eventueel met een ergotherapeut bekijken welke praktische aanpassingen u en degene voor wie u zorgt in staat stellen om de dagelijkse activiteiten te blijven doen.
De zorgverzekeraar kan bepaalde hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging vergoeden.
Kijk hiervoor naar de polisvoorwaarden of vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Hieronder vindt u enkele websites die u kunt bekijken en benaderen voor hulpmiddelen in en rond het huis.

www.medipoint.nl/careyn
Leden van het Careyn Keuzepakket ontvangen 10% korting in de winkel en kunnen gratis loophulpmiddelen lenen.

www.welzorg.nl
www.zorgoutletbrabant.nl (Verbeetenstraat 15, Breda)

www.zelfstandigthuis.nl

Wat is een gedeelde zorgagenda?

Wilt u de zorgtaken verdelen over meerdere mantelzorgers of contacten uit uw netwerk? Dan kunt u digitaal een agenda aanmaken om afspraken te noteren, onderling te communiceren en de ingevoerde mantelzorgtaken met elkaar te delen. Zo blijft iedereen op de hoogte blijven van de gang van zaken. Bovendien heeft iedereen zo een overzicht wat er gedaan moet worden. Iedereen in het netwerk weet wat goed gaat en waar eventueel nog een oplossing voor gezocht moet worden. Dit verlicht de mantelzorg.
Hieronder treft u wat voorbeelden. Zodat u kunt kijken welke voor u situatie het best past. Wij adviseren u goed de voorwaarden te lezen.

www.helpjemee.nl
www.carenzorgt.nl
www.nettie.nu
www.getfello.com

Wat is een mantelzorgpas?

U kunt als mantelzorger een kaartje in uw portemonnee bewaren met telefoonnummers van personen om te bellen als u plotseling uitvalt. Zo is te zien dat u mantelzorger bent en dat er mensen zijn die de zorg voor uw naaste kunnen overnemen. Het is natuurlijk belangrijk om met de betrokkenen hierover afspraken te maken. Bij de zorgverzekeraar VGZ kunt u via de www.demantelzorgwinkel.nl een geplastificeerd mantelzorgpasje bestellen met ruimte voor 2 telefoonnummers. U kunt dit pasje ook bestellen wanneer u niet verzekerd bent bij VGZ.

Wat is een bezoekersvergunning?

De bezoekersvergunning is een parkeervergunning voor mantelzorgers van bewoners met een zorgindicatie van een vergunningsgebied in Breda. Hier http://www.breda.nl/product/bezoekersvergunning vindt u meer informatie.

Wat zijn de mogelijkheden om samen met anderen de maaltijd te gebruiken?

In veel wijken in Breda zijn er gelegenheden om een maaltijd te gebruiken en tegelijkertijd buurt- en wijkgenoten te ontmoeten. Op www.wijkwijsbreda.nl vindt u hier meer informatie over.

Bewoners van 65 jaar en ouder, die vanwege hun lichamelijk en sociale omstandigheden een maaltijd willen gebruiken in een seniorenrestaurant kunnen op vertoon van de BredaPas tegen een laag tarief een maaltijd bij de volgende adressen nuttigen:
Zuiderhout, Aeneas "Blaauwe Kaeter", eetpunt De Wisselaar in Breda Noord, Stichting Elisabeth, De Leystroom, Woonzorgcentrum Raffy, Thebe, WIJ, Puur Culinair, Menu Surplus, Maaltijdenexpres Brabant, B&B maaltijdenservice en Barry's catering.

Wat zijn de mogelijkheden voor een maaltijdenservice?

Supermarkten hebben tegenwoordig een grote keuze in kant-en-klaarmaaltijden in verschillende prijsklassen. Vaak willen uw buren of vrienden ook bijspringen met het koken van een maaltijd. Wellicht kunt u vragen of zij een keer per week voor u en/of uw naaste een maaltijd kunnen klaarmaken.

Ook kunt u informeren of er in de buurt een kookcursus wordt gegeven waar de beginselen van en het plezier in koken wordt aangeleerd. of misschien kunt een initiatief starten om in de buurt voor en/of met elkaar te koken?

Bij de Rooi Pannen bestaat er een cursus van 8 lessen ‘koken voor beginners’.
http://www.derooipannen.nl/cursussen/koken-voor-beginners/

Daarnaast bieden de organisaties van onderstaande websites warme maaltijden die aan huis worden geleverd.

Waar kan ik terecht met vragen over personen alarmering?

Met vragen over personen alarmering kunt u terecht bij:
www.careynpersonenalarmering.nl
www.thebe.nl

Wat doe ik als vervoer vanuit eigen kring niet mogelijk is?

Deeltaxi
Uw naaste kan van de deeltaxi gebruik maken wanneer hij/zij wilt reizen naar familie, treinstation, theater, het winkelcentrum binnen 5 OV-zones. Dus ritjes om het contact met uw omgeving te houden of mogelijk te maken.
Deeltaxi is niet toegestaan voor ritten naar dagbesteding.
Als uw naaste vanwege een beperking in aanmerking denkt te komen voor een Wmo-deeltaxipas, dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente via het Wmo-loket.
www.deeltaxi-westbrabant.nl
www.pzn-bv.nl

Valys
Valys is voor vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Valys kan men gebruiken vanaf 5 OV-zones.
Telefoonnummer: 0900-9630
https://www.valys.nl/

Organisatie WIJ
http://wijbegintbijjou.nl/wat-doet-wij/praktische-hulp/vervoer-uit-en-thuis

Waar vind ik trefpunten en kenniscentra in Breda?

In Breda zijn een aantal trefpunten en kenniscentra:

Alzheimercafé
Alzheimer Café Breda. Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft.
Woonzorgcentrum De Breedonk
Willem van Oranjelaan 17
4837 AJ Breda
C. Overduin: 06-30523816

Geheugenwinkel
Kenniscentrum voor geheugenproblemen
Heerbaan 100
4817 NL Breda

Meer informatie en openingstijden vindt u op www.geheugenwinkelbreda.nl

Inloopspreekuur in seniorenresidentie Ruitersbos
voor vrijblijvende vragen over eigen geheugenproblemen of die van mensen in hun omgeving.
Seniorenresidentie Ruitersbos: 076-5657150

Parkinson Café Breda
Informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familie en mantelzorgers.
Dorpshuis ’t Web, Zuringveld 1, Teteringen
www.parkinsoncafebreda.nl

Meer informatie: Mee West-Brabant, 076-5223090

Honingraad
De Honingraad is een inloophuis en behandelcentrum voor mensen in Breda en omgeving met kanker en voor hun naasten.
Johan Willem Frisolaan 100, 4818 LH Breda
076 565 5291
http://www.honingraad.nl/

Hospice Breda
Woonhuis dat in een huiselijke sfeer opvang biedt aan de mens in zijn laatste levensfase en zijn naasten.
Grieglaan 4, 4837 CB Breda
www.hospicebreda.nl

Wat is het verschil tussen bewindvoering, mentorschap en onder curatele stellen?

Curatele, bewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf geen goede beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. De kantonrechter kan dan een familielid – of wanneer dat niet mogelijk is een buitenstaander – benoemen tot bewindvoerder, mentor of curator. Deze persoon moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bewind is bedoeld voor personen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen.
Mentorschap gaat over het nemen van beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. De betrokkene is zelf geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam.
Curatele is bedoeld voor mensen die hun financiële én persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Deze mensen zijn handelingsonbekwaam.

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap.

Op de site van Mentorschap Nederland http://www.mentorschap.nl/ kunt informatie vinden over het mentorschap.

Hoe bied ik op een juiste manier hulp bij de alledaagse handelingen?

De onderstaande filmpjes van Stichting Samen Beter Thuis laat u zien hoe u op een verantwoorde manier alledaagse handelingen zoals helpen met douchen en baden, opstaan en overzitten van de rolstoel naar stoel, helpen met aan- en uitkleden, omdraaien in bed etc. kunt uitvoeren. Ook geven zij voorbeelden van handige hulpmiddelen.
U kunt ook de site van Stichting Samen Beter Thuis bezoeken op www.samenbeterthuis.nl en daar onder thema's het videokanaal aanklikken.

Wanneer de onderstaande link niet werkt kunt u de link kopiëren naar uw zoekfunctie op uw computer.
https://www.youtube.com/channel/UCHyXwQwclBuzMrTd6h-yL8A/feed

Wat zijn richtlijnen voor drinken en voeding?

Drinken
Het is belangrijk dat een mens 1,5 tot 2 liter vocht per dag binnen krijgt. U kunt bijvoorbeeld een kan water vullen met een maatbeker om er voor te zorgen dat voldoende water gedronken wordt wanneer u gedurende de dag niet volledig aanwezig kunt zijn.

Voeding
De aanbevolen hoeveelheid zout per dag is 1 theelepel (6 gram zout). U kunt het gerecht op smaak brengen door te werken met kruiden en specerijen.

Wanneer het niet mogelijk is of niet altijd mogelijk is om zelf de maaltijd klaar te maken dan zijn er binnen Breda en omgeving mogelijkheden om samen met buurtbewoners de maaltijd te gebruiken of maaltijden via een maaltijdservice te regelen. Kijk hiervoor in de categorie 'Diensten en hulpmiddelen'.

Disclaimer Design door BuroPARK