Nieuws

Vrijwilligers terminale zorg geslaagd

12 juli 2017

Een groep van 9 vrijwilligers uit verschillende Bredase zorginstellingen rondde op woensdag 12 juli tijdens een feestelijke bijeenkomst de cursus VPTZ af door het certificaat van de VPTZ Academie in ontvangst te nemen. Dit certificaat is het bewijs dat deze vrijwilligers goed geschoold zijn om mensen, die zich in de laatste fase van hun leven bevinden en hun mantelzorgers te ondersteunen en begeleiden. Scholing van deze groep vrijwilligers, die reeds werkzaam is in zorginstellingen in Breda, is uniek in Nederland.

Unieke aanpak
Steunpunt informele zorg Breda (StiB) heeft een bijzondere aanpak gehanteerd. In zorginstellingen zijn reeds heel veel betrokken vrijwilligers actief, zoals bij ondersteuning van activiteiten, het winkeltje of pastoraal werk. Binnen deze groep waren mensen actief met affiniteit met deze palliatieve fase. Extra scholing door StiB op het gebied van zingeving en spiritualiteit, gespreksvaardigheden en rouwverwerking hebben ervoor gezorgd dat deze vrijwilligers nu in hun eigen instelling, deze kwetsbare groep bewoners kan bijstaan. Het grote voordeel hiervan is dat deze mensen al vertrouwd zijn met de instelling, zich hier thuis voelen en bekend zijn bij de bewoners en hun naasten. De stap om hen toe te laten in de laatste fase van het leven, voelt daardoor veilig en vertrouwd.

“De cursus was heel waardevol en bijzonder. Ik gun zoiets het iedere vrijwilliger!” “
We kregen niet alleen veel theorie, maar ik heb ook veel over mezelf geleerd. Over hoe je zelf in het leven staat en omgaat met dilemma’s in de praktijk,” waren de reacties van de de enthousiaste deelnemers.

In het najaar wordt een groep van 12 vrijwilligers van Thebe Hagedonk in Prinsenbeek geschoold voor VPTZ. Ook met Thebe Aeneas, Ruitersbos en Stichting Elisabeth is een intensieve samenwerking gestart. Op die manier wil StiB binnen zoveel mogelijk zorginstellingen in Breda aan de slag gaan en vrijwilligers scholen en begeleiden.

Interesse om uw vrijwilligers ook te trainen? Neem contact op met StiB via 076-750 32 00.

ga terug naar nieuwsoverzicht
Huldiging Vrijwilligers terminale zorg 12072017
Disclaimer Design door BuroPARK