Aanpak ontspoorde mantelzorg

Met verschillende partners binnen Zorg voor elkaar Breda is StiB gestart met een pilot ontspoorde mantelzorg. Zo willen we meer zicht krijgen op het aantal meldingen en zetten we in op verbetering van signalering en de manier waarop we omgaan met ontspoorde mantelzorg in de praktijk.

Ontspoorde mantelzorg is een lastig thema: wanneer is er echt sprake van ontsporing? Wat richt je aan als je besluit te melden? Hoe zorg je voor veiligheid in een maatschappij waar alles draait om eigen regie? In de praktijk blijkt hoe belangrijk het is hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dit najaar worden in heel Breda thema-bijeenkomsten en bijeenkomsten tot intervisie georganiseerd voor professionals en vrijwilligers. Je bent van harte welkom. Aanmelden kan via info@stib-breda.nl

Geplande bijeenkomsten

 • dinsdagmiddag 12 september
  sociaal café Noord-Oost - Werk aan de Wijk, Namenstraat 62
 • maandagochtend 4 september
  casuïstiek-bespreking olv Veilig Thuis - Wijkcentrum Heksenwiel
 • maandagmiddag 9 oktober van 14-16 uur
  intervisie - Kantoor StiB, Heerbaan 100
 • dinsdagmiddag 31 oktober
  sociaal café Haagse Beemden
logo ontspoorde mantelzorg Breda
Disclaimer Design door BuroPARK