Gastopvang

Niet voor alle mensen zijn bestaande vormen van dagopvang en –besteding geschikt. De gemeente Breda biedt graag deze mensen ondersteuning op maat. Daarom is er een pilot gestart met een nieuw alternatief voor deze groep: gastopvang bij vrijwilligers. Deze opvang biedt uitkomst in situaties waar iemand met een (verstandelijke) beperking, dementie of chronische ziekte gebaat is bij een regelmatige ‘rustperiode’ en niet terecht kan bij de bestaande opvang. Bijvoorbeeld omdat er teveel prikkels zijn in de omgeving of omdat de stap naar deze opvang te groot is.

Opvang bij mensen thuis
Bij gastopvang wordt de zorgvrager bij vrijwilligers thuis opgevangen. Deze nemen de taken van de mantelzorgers tijdelijk over. De vrijwilligers zetten letterlijk en figuurlijk hun huis en hart open voor de zorgvrager. Afhankelijk van de vraag kan dit een dagdeel, een nacht of weekend zijn. Door de zorg tijdelijk over te nemen, ontstaat er ruimte en tijd voor de mantelzorgers.

In principe kan iedereen vanaf 21 jaar een gastopvang verzorgen, ongeacht de gezinssamenstelling, culturele achtergrond of burgerlijke staat. Het belangrijkste is dat de vrijwilligers een warm en veilig thuis kunnen bieden. Daarnaast is het van belang dat zij hen de aandacht en ondersteuning geven die nodig is.

Meer informatie
Deze pilot is een samenwerkingsverband tussen Prisma, Surplus en Steunpunt informele zorg Breda (StiB). Wilt u meer weten over deze vorm van gastopvang of wilt u zelf gastopvang verzorgen? Neem dan contact op met Karen van der Vorst via 076-750 32 00.

Foto: Theo Scholten

MZ Familie Hermsen en Oosterbaan (netwerk) webversie FOTOGRAAF THEO SCHOLTEN
Disclaimer Design door BuroPARK