Chronisch zieken

Zorgt u voor een chronisch zieke thuis? Dan neemt u niet alleen extra zorgtaken, maar ook veel regelwerk op u. Daarnaast kan bij chronisch zieken door de tijd heen de situatie veranderen of verslechteren, wat aanpassingen vergt in de zorg.

StiB biedt mensen die langdurig zorgen voor chronisch zieken, ondersteuning en begeleiding. We kunnen bijvoorbeeld mogelijkheden in kaart brengen om het sociale netwerk rondom de zieke te mobiliseren. We bieden cursussen aan, zodat u de zorg beter de baas blijft. Of we adviseren u over ziektebeelden en de manier waarop u het beste zorg kunt verlenen.

Hulp van een zorgvrijwilliger

Niet iedereen heeft voldoende mensen om zich heen die kunnen helpen bij zorg. Als het sociale netwerk niet toereikend is of ontbreekt, kan StiB een zorgvrijwilliger inzetten om hulp te verlenen.

Voor meer informatie over hulp bij chronische ziekte kunt u contact opnemen met Joyce Luijbregts van StiB via 076 - 750 32 00 of info@stib-breda.nl.

mantelzorgondersteuning StiB door vrijwilliger webversie 2
Disclaimer Design door BuroPARK