Hulp van een zorgvrijwilliger

Een zorgvrijwilliger kan u als mantelzorger ondersteunen, om te voorkomen dat u overbelast raakt. Het houdt in dat een vrijwilliger gedurende een afgesproken tijd uw zorgtaken overneemt. Zodat u even op adem komt, uw batterij kunt opladen en u uw zorgtaak daarna weer beter aan kunt. Dit heet respijtzorg.

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis

Zorgvrijwilligers kunnen ook uitkomst bieden om u zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Ze gaan met u naar buiten als u dat alleen niet meer kunt of durft. Als uw netwerk te beperkt is geworden, kunnen ze samen met u kijken welke mogelijkheden er zijn om (nieuwe) contacten aan te gaan of huidige te versterken. Of ze ondersteunen u, indien u lijdt aan een chronische ziekte of dementie.

Om u in contact te brengen met de juiste vrijwilliger, vindt er eerst een intakegesprek met u plaats om vast te stellen welke mogelijkheden er zijn. Het is belangrijk vooraf te weten dat zorgvrijwilligers volgens de wet geen medische handelingen mogen verrichten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met StiB via 076 - 750 32 00 of info@stib-breda.nl.

zorgvrijwilliger op bezoek bij dame webversie
Disclaimer Design door BuroPARK