menu

Agenda

Hulp voor thuis bij de ziekte van Parkinson

Datum 29 november 2019
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Locatie 't Web, Zuringveld 1, Teteringen
17 1010 Diana_5279_StiB_EstherHereijgersFotografie_portrait

De ziekte van Parkinson kan veel gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Dan is het handig om te weten welke hulp iemand thuis kan krijgen van de gemeente vanuit de Wmo. En wat kan Home Instead voor iemand met Parkinson betekenen? Mensen met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers horen er alles over op vrijdagmiddag 29 november bij het Parkinson Café Breda. Het Parkinson Café vindt plaats van 14:00 – 16.00 uur in ‘t Web, Zuringveld 1, Teteringen (inloop vanaf 13.30 uur).

Mogelijkheden binnen de Wmo
Meedoen staat centraal in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mensen met Parkinson(isme) kunnen beperkingen ondervinden in huis. Ook kunnen zij moeite hebben met het zich verplaatsen binnen en buiten de woning. Of het is door de aandoening lastig in contact te komen met andere mensen en deel te nemen aan activiteiten. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid deze beperkingen zoveel mogelijk weg te nemen. Ingrid Kokx-Tielemans is Klantmanager Wmo van de gemeente Breda. Zij komt deze middag vertellen wat de mogelijkheden binnen de Wmo zijn.

Dienstverlening Home Instead
Ook Home Instead Thuisservice Breda & Etten-Leur is deze middag aanwezig. Het doel van deze organisatie is om mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, mits veilig en verantwoord. Dit wordt gedaan door de inzet van persoonlijke verzorging en individuele begeleiding in de thuissituatie. De klant en zijn of haar behoefte staan hierbij centraal. Daarnaast is de inzet vaak gericht op het ontlasten van de mantelzorger. De dienstverlening van deze organisatie wordt deze middag toegelicht. Mensen met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers zijn van harte welkom!

Parkinson Café Breda
Parkinson Café Breda is een informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familie en mantelzorgers. Elke maand is er een gezellige middag met praktische informatie. Toegang is vrij en er is voldoende parkeergelegenheid.

Terug naar agendaoverzicht
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap