Wij gebruiken cookies . Akkoord
menu

Breda waardeert

Breda waardeert

De gemeente Breda bedankt ook dit jaar mantelzorgers voor hun inzet en steun met de mantelzorgwaardering: een VVV cadeaukaart ter waarde van 75 euro. StiB verzorgt deze kaarten namens de gemeente. U komt in aanmerking voor deze waardering, als u

  • minimaal 3 maanden per jaar, minimaal 8 uur per week onbetaald zorgt voor iemand in uw omgeving
  • de persoon voor wie u zorgt woont in de gemeente Breda (Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen of Ulvenhout)

Per zorgsituatie wordt 1 kaart versterkt.

Mantelzorg overstijgt de gebruikelijke zorg
Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg. Gebruikelijke hulp wordt in de Wmo 2015 gedefinieerd als ‘hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten’. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de zorg en opvoeding van gezonde kinderen, een paar dagen zorgen voor een zieke partner of helpen in het huishouden als iemand tijdelijk lichamelijke klachten heeft. In het kennisdossier van Mezzo staat helder uitgelegd wat mantelzorg is (en wat niet).

AANVRAGEN VANAF 1 OKTOBER
Aanvragen van de mantelzorgwaardering kan vanaf 1 oktober 2018.

Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap