menu

Algemene voorwaarden

Lees voor

Je komt in aanmerking voor deze waardering, als

 • je minimaal 3 maanden per jaar, minimaal 8 uur per week onbetaald zorgt voor iemand in jouw omgeving
 • de persoon voor wie je zorgt woont in de gemeente Breda (Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen of Ulvenhout)
 • de zorg die je verleent, meer is dan de gebruikelijke zorg

Mantelzorg overstijgt de gebruikelijke zorg
Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg. Gebruikelijke hulp wordt in de Wmo 2015 gedefinieerd als ‘hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten’. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de zorg en opvoeding van gezonde kinderen, een paar dagen zorgen voor een zieke partner of helpen in het huishouden als iemand tijdelijk lichamelijke klachten heeft. Op de website van MantelzorgNL staat helder uitgelegd wat mantelzorg is (en wat niet).

Algemene voorwaarden voor jonge mantelzorgers
Je komt in aanmerking voor de waardering voor jonge mantelzorgers als:

 • je opgroeit in een gezin waar er extra zorg nodig is voor een ander gezinslid
 • je tussen de 4 en 24 jaar bent
 • Je daarom extra huishoudelijke of zorgtaken hebt, je regelmatig zorgen maakt en/of vaak rekening moet houden met de persoon die zorg nodig heeft
 • het gezinslid woont in de gemeente Breda (Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen of Ulvenhout)

Overige voorwaarden & spelregels

 • Aanvragen van de waardering kan tussen 17 augustus en 31 oktober 2020
 • Om op de juiste manier de aanvraag voor de mantelzorgwaardering te verwerken en je periodiek te kunnen informeren over mantelzorgondersteuning via de digitale nieuwsbrief (zesmaal per jaar) worden je gegevens geregistreerd. Door deze aanvraag gaat zowel mantelzorger als zorgvrager hiermee akkoord. StiB gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Per mantelzorger wordt 1 cadeaukaart verstrekt
 • Uiterlijk 4 december 2020 ontvang je de cadeaukaart per post
 • Indien de waardering niet toegekend kan worden, ontvang je hierover bericht
 • Er kan contact met je opgenomen worden bij vragen of onduidelijkheden
 • Bonnen worden toegekend zolang de voorraad strekt
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap