Dank voor uw aanmelding

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw aanmelding. U ontvangt hiervan per e-mail een bevestiging.

De gegevens die u heeft vermeld op het aanvraagformulier, worden door Steunpunt informele zorg Breda (StiB) getoetst om te bepalen of u aan de criteria voldoet. Wanneer u in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering, ontvangt u vervolgens een bevestigingsbrief. De bon zult u dan in de regel voor het einde van het jaar ontvangen. Wanneer blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering, ontvangt u hierover bericht.

Als u heeft aangegeven ondersteuning bij uw mantelzorgtaken te willen, neemt StiB contact met u op binnen twee weken.

0597_15 Breda waardeert mantelzorg_rgb
0597_15 Breda waardeert mantelzorg_rgb
Disclaimer Design door BuroPARK