menu

Dementie verdient de aandacht

Lees voor

Dementie is een ziekte die steeds vaker voorkomt. In 2020 hebben naar schatting 13.000 personen en hun mantelzorgers in Breda te maken met dementie. De ziekte kent vele gradaties en verschillende stadia. Dementie heeft een grote impact, niet alleen op de persoon met een dementie maar ook op de omgeving. Breda riep niet voor niets 2019 uit tot themajaar dementie, want extra aandacht is belangrijk.

De dynamiek van dementie

Mensen met een dementie wonen steeds langer thuis. Omdat de ziekte ervoor zorgt dat mensen steeds minder goed kunnen zorgen voor zichzelf, neemt de zorgbehoefte gedurende het ziekteproces toe. Op een gegeven moment vergeten mensen met een dementie hun medicatie, soms zelfs om te eten of zich aan te kleden voordat ze naar buiten gaan. Ze gaan dwalen en kunnen de weg naar huis niet meer terugvinden. De mantelzorger neemt vaak veel taken over en gaat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de ander denken. Dat dubbel denken maakt de situatie extra zwaar, zeker als degene met een dementie thuis altijd de touwtjes in handen heeft gehad en beperkt inzicht heeft in wat er precies aan de hand is.

Leven met blijvend verlies

Leven met iemand met een dementie betekent leven met blijvend verlies. Zorgvragers en mantelzorgers moeten continue afscheid nemen van wat er niet meer is of kan. Het is een langgerekt rouwproces. Veel mantelzorgers kampen ook met schuldgevoel. Ze moeten continue hun verhaal herhalen, hun geduld is simpelweg soms ook gewoon op. We merken dat het mantelzorgers ontzettend helpt om samen met hen stil te staan bij dit proces en erkenning te geven aan de taak die op hen rust.

Informatie en ondersteuning

Er is onder mantelzorgers veel behoefte aan duidelijke informatie en richtingaanwijzers in het zorglandschap, wetten & regels en zorgmogelijkheden. Zo bestaat in Breda sinds enige tijd de respijtwijzer, die gemakkelijk inzicht geeft in mogelijkheden voor vervangende zorg.

Ook weten we dat mensen met een dementie zich langzaam terugtrekken uit hun sociale leven, omdat ze niet goed meer mee kunnen komen. In dit proces trekken ze vaak de mantelzorger mee. Terwijl die juist heel erg gebaat kan zijn bij contact met anderen, die steun kunnen geven. Uit het uitwisselen van tips en ervaringen onderling putten mantelzorgers veel kracht. We zetten er extra op in deze ontmoetingen goed te faciliteren, bijvoorbeeld door tegelijkertijd opvang voor de zorgvrager te organiseren ter plaatse. Ook helpen we mantelzorgers hun hulptroepen te organiseren, zodat de zorgtaken tijdelijk overgenomen kunnen worden door een buurvrouw, dochter of vriendin. Dan geeft lucht.

Respijtzorg door zorgvrijwilligers
Soms is geen hulp in de omgeving beschikbaar en biedt een vrijwilliger uitkomst die tijdelijk de zorgtaken van de mantelzorger overneemt. Het vertrouwd maken van een ‘vreemd gezicht’ is bij dementie van groot belang. We leggen hierbij de focus op wat de persoon met een dementie nog wel kan of leuk vindt om te doen, zoals vertellen over het verleden, wandelen of een hobby uitoefenen. Zo zoeken we een passende match. Het is hierbij belangrijk iemand niet te benaderen als hulpbehoevend, maar uit te gaan van wat nog wel kan. Dit vergroot de kans op succesvolle koppeling.

Bewust omgaan met dementie

Dementie verdient extra aandacht. Het is belangrijk niet alleen te zorgen voor de zorgvrager, maar ook voor de mantelzorgers. Daarbij speelt ook de hele omgeving in een stad een belangrijke rol, zodat mensen met een dementie zo lang mogelijk blijven deelnemen aan de samenleving. Dit kan door het vergroten van bewustwording van dementie en hoe hiermee om te gaan. Daar gaan we ons samen hard voor maken in Breda. Dat gebeurde in themajaar 2019, maar gebeurt uiteraard ook in 2020 en de jaren daarna.

Terug naar bibliotheek
Heeft deze informatie je geholpen?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback

Kenmerken

  • Dementie
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap