Wij gebruiken cookies. Akkoord
menu

Indicatie

Lees voor

Voor zorg die (mede) gefinancierd wordt vanuit wettelijke regelingen is een indicatie nodig. Afhankelijk van de zorg die nodig is, wordt deze indicatie vastgesteld.

Langer zelfstandig thuis
Ondersteuning om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, vraag je aan via de Wmo bij de gemeente. De gemeente stelt de indicatie en betaalt de ondersteuning. Wel betaal je een eigen bijdrage van €17,50 per 4 weken.

Verpleging & verzorging aan huis
Voor ondersteuning bij verpleging of verzorging aan huis, kun je terecht bij de betreffende thuiszorginstelling die de zorg zal gaan verlenen. Zij stellen ook de indicatie vast. De zorgverzekeraar betaalt de zorg. Daarvoor ben je verzekerd via de (verplichte) basisverzekering van je zorgpolis.

Intensieve langdurige zorg
Voor mensen die permanent zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld door een ernstige beperking, geldt de wet Langdurige zorg (Wlz). Die zorg vraag je aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Je vraagt de indicatie aan bij het zorgkantoor in Tilburg. De overheid betaalt de zorg. Iedereen in Nederland is verzekerd voor de Wlz. Wel betaal je per maand een eigen bijdrage op basis van je inkomen en vermogen.

Vind je deze informatie nuttig?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap