menu

Het kenniscentrum voor mantelzorg in Breda

Lees voor

Steunpunt informele zorg Breda (StiB) is het kenniscentrum voor mantelzorg in Breda. Iedereen die te maken heeft met mantelzorg kan bij StiB terecht voor informatie, advies en ondersteuning op maat.

Het is mooi gezegd: kenniscentrum voor mantelzorg. Maar wanneer mag je jezelf met recht zo noemen? Hoe zorg je er voor dat je meerwaarde blijft toevoegen voor de mantelzorger in de stad? Het zijn fundamentele vragen die de nieuw ingeslagen route van StiB markeren.

Voor StiB blijft de praktijk de beste leerschool. We draaien al lange tijd met mantelzorgers mee en hebben onze strepen op het gebied van mantelzorgondersteuning verdiend. Met een mooie groep vrijwillige en betaalde medewerkers staan we elke dag met onze voeten in de klei. Die kennis, ervaring en expertise gebruiken we om ons aanbod continu te verbeteren en de kwaliteit van informele zorg te verhogen. Dat doen we op twee manieren: door mantelzorger te ondersteunen op maat en de omgeving meer bewust te maken van mantelzorgproblematiek.

Ondersteuning op maat

Als kenniscentrum zetten we in op informatie en advies aan mantelzorgers. We zorgen ervoor dat mantelzorgers zich bewust zijn van hun mogelijkheden, zo goed mogelijk zelf hun zaken kunnen regelen. Zo kunnen ze hun zorgtaken langer volhouden en mee blijven doen in de maatschappij. We bieden deze ondersteuning zo veel mogelijk op maat.

Een mantelzorger gaf bijvoorbeeld aan dat hij zijn tijd liever besteedt aan zijn zieke moeder dan aan een cursus van StiB. Dat snappen we. Maar we weten ook dat mantelzorgers zichzelf vaak wegcijferen en hoe belangrijk het is om als mantelzorger goed voor jezelf te blijven zorgen. Daarom hebben we de belangrijkste informatie van de cursus ‘Mantelzorg de Baas’ samengevat in een kort filmpje. Zo voorzien we veel sneller en effectiever mantelzorgers van relevante informatie, en ook nog tegen lagere kosten met een hoger bereik. Een mooi voorbeeld van hoe we ons aanbod continu verbeteren en afstemmen op behoeften uit de praktijk.

Professional: zie de mantelzorger!

Wat we in de praktijk leren van mantelzorgers vanuit de ondersteuning op maat, zetten we om in kennis die we met de partners in de stad delen. Een tijdje terug vertelde een mantelzorger op een meedenkmiddag dat de huisarts nooit aan haar vraagt hoe het met haar gaat. Dat vond ze niet zo vreemd: ‘Ik ben toch niet degene die ziek is?’ Terwijl we weten hoe belangrijk de rol van de mantelzorger in het zorgsysteem is. En dus ook dat er oog dient te zijn voor de mantelzorger, zodat die zelf geen cliënt van de huisarts wordt. Iets wat ook uit diverse landelijke onderzoeken naar voren komt: er is vanuit de formele zorg meer aandacht nodig voor mantelzorg. We verlengen daarom onze campagne gericht op zorgprofessionals, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers: 'Zie de Mantelzorger’.

Verbetering in kwaliteit van zorg

Het is noodzakelijk dat zorgprofessionals weten hoe belangrijk de mantelzorger is. Mantelzorgers kennen de hulpvrager vaak het beste. Ze kunnen daardoor heel goed inschatten aan welke zorg behoefte is en vervullen hier ook vaak een grote rol in. Dat kan soms anders zijn dan hoe het in de boeken van de zorgopleiding staat, of anders dan de geldende norm. Zorgprofessionals die de mantelzorger als volwaardige partner zien, durven echt te kijken naar wat nodig is. Het is een stukje welzijn in de zorg: hoe meer je als professional aansluit bij datgene wat de zorgvrager belangrijk vindt, hoe hoger de kwaliteit van zorg.

Geef mantelzorgers een stem

Vanuit onze functie als kenniscentrum hebben we de taak om partners binnen en buiten Zorg voor Elkaar Breda te informeren over mantelzorg. Wat betekent het voor een relatie als een naaste verandert in een zorgvrager? Hoe vindt de mantelzorger de weg in het doolhof van wet- en regelgeving? Hoe regel je als mantelzorger met een volle agenda ruimte en tijd voor jezelf? Inzicht in de dynamiek van de mantelzorger maakt het mogelijk de mantelzorger op de juiste manier te benaderen. We geven veel praktische tips, zoals het advies om neutrale vragen te stellen. Vraag dus hoe het gaat met de mantelzorger, en niet of die het nog redt. Neem de mantelzorger even apart voor een gesprek, zodat deze vrijer kan praten. De mantelzorger kan je helpen de kwaliteit van zorg te verbeteren. Geef mantelzorgers een stem. Ze zijn van onschatbare waarde!

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een interview met Karen van der Vorst, destijds communicatie- en beleidsadviseur van StiB.

Terug naar bibliotheek
Heeft deze informatie je geholpen?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap