Vraagbaak

Geldzaken

Heeft u andere vragen dan hier vermeld? U kunt altijd een e-mail sturen naar vraagbaak@stib-breda.nl. Op dinsdag, woensdag en vrijdag kunt u ook telefonisch contact opnemen met Pauline van der Stoel van de Vraagbaak via 076-750 32 00. Of stel uw vraag tijdens het inloopspreekuur dat elke eerste dinsdagmiddag van de maand plaatsvindt bij StiB.

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht.

Hoe weet ik welke zorgverzekeraars vergoedingen voor mantelzorg bieden?

Vaak is het mogelijk om uit te vinden welke zorg u als mantelzorger vergoed krijgt. De Consumentenbond heeft voor 2016 een vergelijkingsoverzicht voor aanvullende zorgverzekeringen. In onderstaand artikel leest u dat zorgverzekeraar Menzis en FBTO uitgebreid
vergoedingen biedt of goedkoop pakket aanbiedt waarin mantelzorg wordt vergoed.

U kunt hier naar de informatie van Mezzo en onder aan die pagina naar het overzicht van de consumentenbond.

Kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen?

Ja, dat kan.
Voor de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen zijn er landelijke regels. Een maatwerkvoorziening (bijvoorbeeld een traplift) is hulp die is afgestemd op de persoonlijke situatie. Binnen de landelijke regels bepaalt de gemeente zelf of u als hulpvrager of mantelzorger een eigen bijdrage betaalt en hoe hoog deze is. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen en dat van uw partner. Mensen die meer verdienen of meer eigen vermogen hebben, betalen een hogere eigen bijdrage. In de gemeentelijke verordening staat wanneer en hoe de gemeente de eigen bijdrage vaststelt.

Hoe wordt de hoogte van de eigen bijdrage bepaald?

De gemeente bepaalt hoe hoog de eigen bijdrage is. Hiervoor gebruikt de gemeente de wettelijke regels. Het CAK int de eigen bijdrage.
Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage uitrekenen.

Kan ik zorgtoeslag krijgen?

U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder zorgtoeslag u krijgt. Dit geldt echter niet als u een minimuminkomen hebt. U kunt op de website van de Belastingdienst precies lezen en uitrekenen of u in aanmerking komt voor de zorgtoeslag.

Wat is bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is een financiële bijdrage voor kosten die niet op andere wijze worden vergoed, dus niet door de verzekering of via een andere regeling. Het gaat om bijvoorbeeld kosten die u als mantelzorger maakt in verband met de gezondheid van degene aan wie u zorgt verleent en die te hoog zijn voor uw (gezamenlijke) inkomen. U kunt het volledige bedrag of een deel daarvan terugkrijgen. Hiervoor kunnen mantelzorgers een aanvraag indienen bij de gemeente, die elke aanvraag individueel beoordeelt. Op de website van de gemeente Breda leest u er meer over.

Wat zijn specifieke zorgkosten?

Wanneer u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte zorgt die deel uitmaakt van uw huishouden dan kunt u gebruik maken van de post specifieke zorgkosten bij uw belastingaangifte.

Specifieke zorgkosten zijn onder andere kosten die gemaakt worden voor inwonende ouders, broers, zussen, die afhankelijk zijn van uw zorg. Dit houdt in dat wanneer u geen mantelzorg zou geven, zij zijn aangewezen op professionele zorg, thuis of in een instelling. U dient een gemeenschappelijk huishouden voeren.

Voor de overige voorwaarden en meer informatie kunt u bellen met de belastingdienst (tel: 0800-0543) of naar de website www.belastingdienst.nl gaan.
Ook kunt u de Mantelzorglijn van Mezzo bellen (0900-20 20 496).

Wat is de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm houdt in dat uitkeringen lager worden als er meer personen van 21 jaar of ouder op één adres wonen.

Voor de AOW is dit niet van toepassing. De 'mantelzorgboete' zoals dit bij velen bekend staat, is na jaren vooruitschuiven, van tafel (per 1 juni 2017). Hierdoor worden ouderen die bij hun kind inwonen definitief niet gekort op hun AOW-uitkering.

Voor de bijstand wel. Iedereen houdt het recht op de bijstand, maar wanneer je met meerdere personen samenwoont gaat het uitkeringsbedrag naar beneden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor reiskostenvergoeding bij een ziekenhuisopname?

In sommige gevallen kunt u aanspraak doen op reiskostenaftrek bij ziekenbezoek. U kunt meer informatie vinden op de website van de rijksoverheid.

Wanneer kom ik in aanmerking voor extra kinderbijslag?

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen per 1 januari in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Deze bijdrage is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging.

Dit antwoord krijgt nog aanvulling.

    Disclaimer Design door BuroPARK