Vraagbaak

Gemeente Breda

Heeft u andere vragen dan hier vermeld? U kunt altijd een e-mail sturen naar vraagbaak@stib-breda.nl. Op dinsdag, woensdag en vrijdag kunt u ook telefonisch contact opnemen met Pauline van der Stoel van de Vraagbaak via 076-750 32 00. Of stel uw vraag tijdens het inloopspreekuur dat elke eerste dinsdagmiddag van de maand plaatsvindt bij StiB.

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht.

Hoe bepaalt de gemeente welke ondersteuning er nodig is?

De gemeente bepaalt door een persoonlijk keukentafelgesprek welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. We raden mantelzorgers aan bij dit keukentafelgesprek aanwezig te zijn. U kunt via de gemeente gratis onafhankelijke ondersteuning krijgen bij dit gesprek van een medewerker van MEE.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens het gesprek maakt de klantmanager van de gemeente, samen met een aanvrager, een inschatting van de zorg die nodig is. En naar de manier waarop de zorg ingevuld kan worden. De gemeente neemt de situatie van de mantelzorger(s) in deze vraag mee. Wees realistisch en eerlijk bij het inschatten van de zorgtaken. Mensen hebben de neiging om de situatie beter te doen voorkomen dan het is. Overdrijf niet, maar maak het ook niet te klein. Dit kan gevolgen hebben voor de hulp die u zult krijgen. Probeer van te voren helder te krijgen op welke momenten er extra hulp nodig is en waarom. De klantmanager vraagt expliciet of u zelf naar alternatieven heeft gezocht en welke dat waren.

Individuele maatwerkvoorziening
Wanneer blijkt dat er hulp nodig is die de mantelzorger, het sociaal netwerk of algemene voorzieningen niet kunnen leveren, kan er een aanvraag voor een individuele maatwerkvoorziening worden ingediend.

Bij deze aanvraag (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, dagbesteding) besluit de gemeente schriftelijk binnen twee weken na de aanvraag over het al dan niet toekennen van de maatwerkvoorziening. Dit heet een beschikking. Indien u tegen de uitkomst van de beschikking een bezwaarschrift wilt indienen, kunt u dat binnen 6 weken bij de gemeente doen.

Belangrijke tips op een rij

 • Bereid het gesprek goed voor.
 • Wees als mantelzorger aanwezig bij het gesprek.
 • Wees realistisch en eerlijk bij het inschatten van de zorgtaken.
 • Probeer van te voren helder te krijgen op welke momenten er extra hulp nodig is en waarom.
 • Vraag na het gesprek naar een verslag en een contactpersoon voor eventueel aanvullende opmerkingen. Vraag ook om uitleg van de vervolgprocedure.
 • Indien u aanvullingen of commentaar heeft op het verslag maak dit dan schriftelijk kenbaar, bijvoorbeeld per aangetekende brief of e-mail.

Hoe is de zorg in Breda geregeld en wat betekent Zorg voor elkaar Breda hierin?

Iedereen in Breda die vragen heeft over zorg en ondersteuning, kan terecht bij Zorg voor elkaar Breda. In Zorg voor elkaar Breda werken inwoners van Breda, vrijwilligers en professionals van maatschappelijke organisatie en de gemeente Breda samen.

Zorg voor elkaar Breda wijst u de weg, u regelt met ons de ondersteuning die u nodig heeft. Zorg voor elkaar wijst u de weg naar allerlei soorten ondersteuning; helpt u de hulp en zorg te regelen die u nodig heeft en die bij u past; sluit aan bij wat u zelf wilt en kunt, samen met familie, vrienden of buren; helpt u zelf de touwtjes in handen te houden.

U kunt Zorg voor elkaar Breda van maandag tot vrijdag bereiken voor antwoord op uw vragen. Sommige van uw vragen kunnen ze direct beantwoorden. Voor andere vragen kunt u een afspraak maken voor een gesprek, bijvoorbeeld aan de keukentafel bij u thuis. Zo’n gesprek kost u niets.

De gegevens van Zorg voor elkaar Breda
telefoon: 076- 525 15 15 (op werkdagen van 09.00 -17.00 uur)
email adres: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl
Website: www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Wat is een keukentafelgesprek met de gemeente?

Het keukentafelgesprek is een persoonlijk gesprek dat u voert met de gemeente als u zorg of ondersteuning nodig heeft. We raden mantelzorgers aan bij dit gesprek aanwezig te zijn. U kunt via de gemeente gratis onafhankelijke ondersteuning krijgen bij dit gesprek van een medewerker van MEE.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens het gesprek maakt de klantmanager van de gemeente, samen met een aanvrager, een inschatting van de zorg die nodig is. En naar de manier waarop de zorg ingevuld kan worden. De gemeente neemt de situatie van de mantelzorger(s) in deze vraag mee. Wees realistisch en eerlijk bij het inschatten van de zorgtaken. Mensen hebben de neiging om de situatie beter te doen voorkomen dan het is. Overdrijf niet, maar maak het ook niet te klein. Dit kan gevolgen hebben voor de hulp die u zult krijgen. Probeer van te voren helder te krijgen op welke momenten er extra hulp nodig is en waarom. De klantmanager vraagt expliciet of u zelf naar alternatieven heeft gezocht en welke dat waren.

Individuele maatwerkvoorziening
Wanneer blijkt dat er hulp nodig is die de mantelzorger, het sociaal netwerk of algemene voorzieningen niet kunnen leveren, kan er een aanvraag voor een individuele maatwerkvoorziening worden ingediend.

Bij deze aanvraag (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, dagbesteding) besluit de gemeente schriftelijk binnen twee weken na de aanvraag over het al dan niet toekennen van de maatwerkvoorziening. Dit heet een beschikking. Indien u tegen de uitkomst van de beschikking een bezwaarschrift wilt indienen, kunt u dat binnen 6 weken bij de gemeente doen.

Belangrijke tips op een rij

 • Bereid het gesprek goed voor.
 • Wees als mantelzorger aanwezig bij het gesprek.
 • Wees realistisch en eerlijk bij het inschatten van de zorgtaken.
 • Probeer van te voren helder te krijgen op welke momenten er extra hulp nodig is en waarom.
 • Vraag na het gesprek naar een verslag en een contactpersoon voor eventueel aanvullende opmerkingen. Vraag ook om uitleg van de vervolgprocedure.
 • Indien u aanvullingen of commentaar heeft op het verslag maak dit dan schriftelijk kenbaar, bijvoorbeeld per aangetekende brief of e-mail.

Wat is er in de plaats gekomen van het mantelzorgcompliment?

Vanaf 2015 is de gemeente waarin u woont verantwoordelijk voor het geven van een jaarlijkse blijk van waardering aan de mantelzorger. Dit geldt ook als de naaste voor wie u zorgt in een andere gemeente woont.

In overleg met de klankbordgroep Wmo, is in Breda besloten om maatwerk te verrichten. De wijkteams van Breda beschikken over het budget voor de waardering van mantelzorgers en samen met de mantelzorger kan worden bepaald wat een passend compliment is.

Korting op huishoudelijke hulp voor mantelzorgers LET OP: DEZE REGELING is vervallen per 01-01-2018

Vanaf september 2015 kunnen Bredase mantelzorgers in aanmerking komen voor korting op huishoudelijke hulp via de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT). Dat houdt in dat mantelzorgers in Breda voor 5 euro per uur tot maximaal drie uur per week huishoudelijke hulp voor zichzelf kunnen inkopen. Ook mantelzorgers die niet in hetzelfde huis wonen als degene voor wie ze zorgen, kunnen gebruik maken van deze regeling. Gebruikers van de maatwerkvoorziening huishoudelijke verzorging Wmo kunnen een beperkt aantal uur inkopen voor de ‘grote schoonmaak’. Voor deze groep kosten de cheques 10 euro per uur. Met deze HHT wil de gemeente Breda mantelzorgers ontlasten.

Disclaimer Design door BuroPARK