Vraagbaak

Mantelzorg algemeen

Heeft u andere vragen dan hier vermeld? U kunt altijd een e-mail sturen naar vraagbaak@stib-breda.nl. Op dinsdag, woensdag en vrijdag kunt u ook telefonisch contact opnemen met Pauline van der Stoel van de Vraagbaak via 076-750 32 00. Of stel uw vraag tijdens het inloopspreekuur dat elke eerste dinsdagmiddag van de maand plaatsvindt bij StiB.

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht.

Wat is mantelzorg?

De definitie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid:

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Dit wil eenvoudig zeggen dat mantelzorg wordt gegeven door een partner, kind, ouder of vriend(in). Mantelzorg wordt gegeven uit liefde, verantwoordelijkheidsgevoel, vanzelfsprekendheid en plichtsgevoel.

Wie is de mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor haar/zijn partner, kind, ouder of vriend/vriendin. Een mantelzorger geeft iemand hulp door de persoonlijke band die er bestaat met de hulpvrager.

In Nederland spreek je van een mantelzorger wanneer hij/zij minimaal 8 uur per week voor iemand zorgt en/of voor de duur van 3 maanden of langer.

De mantelzorger speelt vaak een belangrijke rol om mensen die hulp nodig hebben te helpen om hun leven zo goed als mogelijk te kunnen leiden.

Waaruit kan mantelzorg bestaan?

 • gezelschap, troost, afleiding, contact met de buitenwereld, een luisterend oor bieden
 • structuur en zo nodig toezicht
 • vervoer en begeleiding naar de arts, kapper enz.
 • sociale activiteiten (verjaardagen, bezoekjes, uitstapjes)
 • administratie, geldzaken, aanvragen en regelen van voorzieningen
 • hulp in het huishouden (schoonmaken, boodschappen)
 • klussen in en rondom het huis
 • eten en drinken bereiden (ook aanbieden, voeren)
 • persoonlijke verzorging (wassen, aankleden)
 • verpleegkundige zorg ( bijv. medicatie geven/toedienen, injecteren, wonden verzorgen)

Vaak geeft de mantelzorger een combinatie van bovenstaande hulp.

Wat is gebruikelijke zorg?

Gebruikelijke zorg is de hulp die mensen elkaar normaal gesproken geven. Omdat ze een gezin vormen of samenleven. Kinderen of gezinsleden die ergens anders wonen, vallen hier buiten. Voorbeelden van gebruikelijke hulp zijn: helpen met eten koken, afwassen, stofzuigen en de kinderen aankleden en naar school brengen. Als een van de ouders ziek is, nemen gezinsleden deze taken vaak over. Gebruikelijke zorg is zorg die buiten het kader van de Wmo valt.

Voor gebruikelijke zorg geldt onder andere dat:

 • Iedere volwassen inwoner verondersteld wordt naast een volledige baan of opleiding een huishouden te kunnen voeren.
 • Als een persoon door het leveren van gebruikelijke zorg overbelast dreigt te raken door de combinatie van werk en verzorging van de partner/huisgenoot, er eventueel gekeken wordt of een voorziening kan worden verstrekt voor die onderdelen die normaal gesproken tot gebruikelijke zorg worden gerekend.
 • Als de ondersteuningsvrager een korte levensverwachting heeft, ter ontlasting van de huisgenoot/partner, afgeweken kan worden van de regels voor gebruikelijk zorg.
 • Kinderen afhankelijk van hun leeftijd ook een bepaalde bijdrage kunnen leveren aan de huishouding. Voor dat gedeelte kunt u geen professionele hulp krijgen.

Wat is het verschil tussen een vrijwilliger en een mantelzorger?

Een mantelzorger zorgt door de band die hij/zij heeft voor diegene die zorg nodig heeft. Een vrijwilliger kiest om te zorgen voor iemand. Zij zijn vaak aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie en kunnen aangeven op welke dagen zij niet of juist wel kunnen helpen en waarmee ze willen helpen. Een mantelzorger kan dat niet.

Hoe zorg ik dat ik als mantelzorger niet overbelast raak?

Als mantelzorger is het belangrijk om eerst goed voor jezelf te zorgen en dan pas voor de ander. Dat is de enige manier om de zorg lang vol te houden. Mantelzorgers gaan soms erg ver in het zorgen, uit liefde voor de naaste. Mantelzorgers willen zich vaak 100 % inzetten, maar hebben ook de tijd en de ruimte nodig om aan zichzelf te denken. Het spanningsveld tussen zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander kan lastig zijn. Tijd voor jezelf nemen is daarin erg belangrijk. Als je je goed voelt, kun je er veel meer voor de ander zijn. Handige tips om overbelasting te voorkomen, vind je hier.

Wanneer ben ik overbelast?

Hoe goed een mantelzorger met de zorgsituatie om kan gaan, hangt af van de belasting van de mantelzorger. Belasting is het verschil tussen draaglast en draagkracht. Draaglast is wat iemand op zijn schouders neemt of krijgt. Draagkracht is er de kracht die iemand heeft om die last te dragen. Alleen als deze twee in evenwicht zijn, houdt iemand de zorg voor een ander vol. Als de balans doorslaat naar de draaglast, moet er iets gebeuren om de draaglast te verminderen en/of de draagkracht te vergroten. Hoe groot de belasting is voor een mantelzorger, kun je echter nooit uit feitelijke gegevens afleiden. Je kunt een onderscheid maken tussen de belasting die je als buitenstaander kunt waarnemen, de feitelijke belasting, en hoe de mantelzorger deze feiten beleeft, de ervaren belasting.

De mantelzorger is overbelast als de draaglast lange tijd zwaarder is dan de draagkracht.

Om overbelasting te herkennen kunt u aan de volgende signalen denken:

 • Lichamelijke signalen: vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijn, rugpijn.
 • Praktische signalen: tekort aan tijd, kennis, vaardigheden en lange reistijden.
 • Psychische signalen: huilen, boos en geïrriteerd, overal tegenop zien, geen plezier meer hebben.

U kunt onderstaande test maken en aan de hand van de antwoorden kunt u besluiten om hulp uit uw omgeving te vragen of StiB te benaderen voor ondersteuning.

Caregiver Strain Index (CSI)

CSI is een instrument om snel inzicht te krijgen in de mate van belasting. Het invullen kost hoogstens 5 minuten. De test bestaat uit 13 stellingen, waar u met ‘ja’ of ‘nee’ op dient te antwoorden.

 1. Mijn nachtrust is verstoord.
 2. Hem of haar helpen kost me nogal wat moeite en tijd.
 3. Ik vind het lichamelijk zwaar.
 4. Het beperkt me in andere dingen die ik wil doen.
 5. Wij hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen.
 6. Wij hebben onze plannen moeten wijzigen.
 7. Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden.
 8. Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar.
 9. Het gedrag van mijn partner/ouder/kind maakt me soms van streek.
 10. Het is pijnlijk te moeten zien dat hij/zij een andere persoon is geworden.
 11. Ik heb mijn baan moeten aanpassen aan de situatie.
 12. Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen.
 13. We leven onder financiële druk.

Heeft u minstens 7 keer ‘ja’ beantwoord? Dan is er waarschijnlijk sprake van overbelasting. Praat erover met uw familie of vrienden en kijk samen waar u ondersteuning in kan gebruiken en waar zij u mee kunnen helpen. U kunt ook contact opnemen met StiB voor advies, hulp en ondersteuning via telefoonnummer(076) 750 32 00.

Bij wie kan ik terecht met mijn vragen over het mantelzorgen?

Heeft u een vraag of ondersteuning nodig dan kunt u terecht bij Zorg voor Elkaar Breda. Het telefoon nummer is 076-5251515 of kijk op www.zorgvoorelkaarbreda.nl.

U kunt voor advies, hulp en ondersteuning van uw mantelzorgtaken terecht bij het Steunpunt Informele Zorg Breda (StiB). StiB biedt advies en informatie van zaken rondom zorg, werk, wonen en mantelzorg, organiseert cursussen, geeft informatie het gebied van verschillende ziektebeelden, organiseert lotgenotencontact, familiegesprekken en zet -indien nodig- zorgvrijwilligers in om de zorgtaken te verlichten. We zijn er ook voor u als u uw verhaal wilt vertellen of hulp nodig heeft uw vragen inzichtelijk te maken. We doen er alles aan om u te helpen en te ondersteunen uw zorgtaken voor uzelf en uw naaste zo goed mogelijk te organiseren en vol te houden.

Het Steunpunt Informele Zorg Breda (StiB) zet zich in voor de belangen van de mantelzorgers in Breda.

Voor vragen over meer praktische zaken zoals hulp bij boodschappen, ordenen van administratie of klusjes kunt u terecht op de websites van

Waar kan ik in Breda terecht voor ondersteuning?

Het is belangrijk dat de Bredase mantelzorgers weten dat ze er niet alleen voor staan. Soms hebben mensen wat extra ondersteuning nodig. Dit kan zijn van een vriend of vriendin of een buurman of buurvrouw die eens vraagt hoe het gaat. Voor mantelzorgondersteuning kun je terecht bij Zorg voor elkaar Breda en bij Steunpunt informele zorg Breda (StiB). Sommige mantelzorgers hebben behoefte aan informatie en advies, andere aan themabijeenkomsten om tips en ervaringen uit te wisselen. Wat ook kan, is dat er een vrijwilliger ingezet wordt om de mantelzorger te ontlasten. Mantelzorgers zijn vaak krachtige mensen voor wie het zorgen vaak vanzelfsprekend is. Maar die soms wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Ondersteuning op maat is heel belangrijk, want elke mantelzorgsituatie is anders.

Meer weten over ondersteuning voor mantelzorgers in Breda, bekijk hier het filmpje.

Bij wie kan ik terecht als jonge mantelzorger?

Jongeren tussen 12 en 25 jaar, die zorgen voor een ziek familielid, worden jonge mantelzorgers genoemd.

 • Steunpunt informele zorg Breda (StiB)
  Jonge mantelzorgers kunnen bij StiB terecht voor advies, hulp en ondersteuning. Heb je vragen of wil je je verhaal kwijt? Je kunt altijd contact opnemen voor een gesprek. Ook als je behoefte hebt aan andere vormen van ondersteuning, horen we graag van je. Samen kijken we hoe we je het beste kunnen helpen.
 • De Honingraad
  Inloophuis de Honingraad op de J.W. Frisolaan 100 in Breda is een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Er is speciale aandacht voor jonge mantelzorgers die te maken hebben met kanker binnen hun familie. Elke maandagavond in de even weken staat er een jongerenavond met speciale activiteiten op het programma. Kijk voor meer informatie op www.honingraad.nl of bel 06-15001035 0f 06-53116966.

Bij wie kan ik terecht als mantelzorger met een niet-westerse achtergrond?

Verschillende zorgorganisaties met cliënten met een niet-westerse achtergrond organiseren op dit moment mantelzorgondersteuning op maat. Denk hierbij aan Dunya Zorg & Welzijn of Hayat Zorg. Dit doen zij, waar mogelijk samen met StiB.

StiB wil samen met deze en andere organisaties activiteiten realiseren of ondersteunen om de zelfredzaamheid van mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond te vergroten. De ondersteuning aan mantelzorgers in Breda met een niet-westerse achtergrond gaat steeds meer aandacht krijgen.

Wat doet een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar neemt tijdelijk de regeltaken rondom mantelzorg van de mantelzorger over. De mantelzorgmakelaar hanteert een uurtarief. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of de mantelzorgmakelaar (gedeeltelijk) vergoed wordt vanuit uw aanvullende verzekering. Op de site van de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars http://www.bmzm.nl/ treft u mantelzorgmakelaars aan bij u in de buurt. Op de site www.mantelzorgmakelaar.nl treft u nog aanvullende informatie.

Voor de gemeente Breda kunt u mantelzorgmakelaar Ineke Verhagen van Mantelzorgkompas benaderen. U kunt haar mailen op adres info@mantelzorgkompas.nu of haar telefonisch bereiken op telefoonnummer 06 – 2186 1002. Zij kan u verder informeren over de mogelijkheden.

Is mantelzorg verplicht?

Mantelzorg is niet verplicht. Soms lijkt dit wel zo, doordat bij de indicatiestelling het begrip gebruikelijke zorg wordt gehanteerd. Gebruikelijke zorg is de hulp die mensen elkaar normaal gesproken geven. Omdat ze een gezin vormen of samenleven. Dit is bijvoorbeeld de zorg voor het huishouden of de zorg voor kinderen. Hier kunt u geen professionele hulp voor krijgen, omdat van een inwonende, gezonde huisgenoot wordt verwacht dat deze de huishoudelijke taken op zich neemt. Het maakt daarbij niet uit of deze mantelzorger een baan heeft of niet.

Voor intensievere/zwaardere zorg, zoals persoonlijke verzorging (wassen, aankleden etc.) of begeleiding kan professionele zorg worden aangevraagd als de zorg langer dan drie maanden nodig is. Professionele zorg is zorg die deskundigheid vraagt en waarvoor iemand een opleiding gevolgd moet hebben. De zorg wordt tegen betaling verricht en uitgevoerd op basis van protocollen en richtlijnen. Van deze zorg wordt dus niet verwacht dat de mantelzorger dit kan geven aan de ander.

Mantelzorg is dus niet verplicht, maar er wordt wel van mensen verwacht dat ze tot op een bepaalde hoogte voor iemand uit hun directe omgeving zorgen.

Bron: Mezzo

Waarom gaat de mantelzorgboete niet door?

Over de mantelzorgboete ofwel de kostendelersnorm zijn geregeld vragen gesteld bij StiB door mantelzorgers die overwegen hun ouder in huis te nemen. De mantelzorgboete is de populaire naam van de kortingsmaatregel van samenloop van specifiek een AOW-uitkering met een ander type uitkering. Nu is er goed nieuws én duidelijkheid. Hij gaat NIET door. De mantelzorgboete heeft 2 jaar onrust veroorzaakt.

https://www.zorgwelzijn.nl/Ouderenzorg/Nieuws/2017/6/Mantelzorgboete-gaat-niet-door/

Wat zijn de meest gestelde vragen over mantelzorg?

 1. Bestaat het 'mantelzorgcompliment' voor de mantelzorgers nog?
 2. Ik ben als mantelzorger minder ben gaan werken en heb een hogere eigen bijdragen, wat nu?
 3. Ik wil mijn woning aanpassen voor mijn naaste en een traplift plaatsen, maar nu moet ik alles zelf betalen. Klopt dat?

  http://www.ad.nl/economie/antwoord-op-de-b-meest-gestelde-vragen-b-van-mantelzorgers~a0786d29/

Bron: bericht in AD van 11 mei 2017

Disclaimer Design door BuroPARK