Vraagbaak

Wonen

Heeft u andere vragen dan hier vermeld? U kunt altijd een e-mail sturen naar vraagbaak@stib-breda.nl. Op dinsdag, woensdag en vrijdag kunt u ook telefonisch contact opnemen met Pauline van der Stoel van de Vraagbaak via 076-750 32 00. Of stel uw vraag tijdens het inloopspreekuur dat elke eerste dinsdagmiddag van de maand plaatsvindt bij StiB.

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht.

Waar moet ik op letten wanneer ik in mijn huurhuis wil samenwonen met diegene voor wie ik zorg?

Als u degene voor wie u zorgt in uw huurhuis opneemt, dan is er sprake van medehuurderschap. Medehuurderschap zorgt er voor dat bij vertrek of overlijden van de (hoofd)huurder de medehuurder automatisch de huurder wordt. De medehuurder heeft de zelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Er kan sprake zijn van medehuurderschap van rechtswege door samenlevingsovereenkomst of bij huwelijk.

Duurzaam gemeenschappelijk huishouden
Men spreekt over een 'duurzaam, gemeenschappelijk huishouden' als er onder andere aangetoond kan worden dat er een gezamenlijke rekening of verzekering bestaat. Daarnaast kan men aantonen dat er sprake is van onderling sociaal verkeer en dat er -indien nodig- sprake is van onderlinge zorgverlening. Tevens heeft men de intentie om voor langere tijd samen te leven en kan men dit aantonen.

Is er langere tijd (meestal wordt uitgegaan van twee jaar) sprake van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden? En gelden bovenstaande criteria? Dan kunt u bij de verhuurder een verzoek tot medehuurderschap indienen. Medehuurderschap tussen ouder en kind is moeilijk te verkrijgen, want dat ziet men niet als ‘duurzaam gemeenschappelijk huishouden’. U kunt bij de woningbouwcorporatie informeren. Soms wordt bij mantelzorg toch geaccepteerd dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Wat bestaat er in Breda over het thema veilig wonen?

Hieronder vindt u enkele sites en organisaties die u informeren over veilig wonen in thuissituaties bij hulpbehoevendheid.

Wonen met gemak.
Op initiatief van de gemeente worden er in samenwerking door verschillende organisaties bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomst 'Wonen met gemak' zijn bedoeld voor mensen met een huis in eigen bezit en die kennis willen maken met aanpassingen aan hun huis die hen in staat stellen om langer thuis te kunnen blijven wonen.
U kunt zich aanmelden via de wijkraden, de ouderenorganisaties en via Peter Kats van WIJ (076-525 15 00).

Wanneer het gevoel van veiligheid in huis af neemt en overige familieleden en buurtgenoten bieden niet meer genoeg opvang, dan kunt u denken aan:
Telefoon- en beeldcirkel
Via dit initiatief wordt met regelmaat overdag gesproken met uw naaste als hij of zij alleen thuis is of woont. Dagelijks bellen alleenwonende ouderen op een vast tijdstip met elkaar en met de vrijwilligers van het Rode Kruis.
www.rodekruisbreda.nl

Het Zorgnet van Thebe (www.thebe.nl)
Uw naaste ontvangt zorg van Thebe en woont nog thuis. In dat geval kunt u gebruik maken van Het Zorgnet als aanvulling op de bestaande zorg. Via een televisiebeeld komt u of uw naaste in contact met de verpleegkundige van Thebe als u dat nodig vindt. De verpleegkundige helpt u verder of laat iemand langskomen.

Tips voor veilig wonen voor mensen met dementie.
Op de website thuis wonen met dementie (www.Thuiswonenmetdementie.nl) vindt u informatie over aanpassingen die u in huis kunt doen om te zorgen dat uw naaste met dementie in huis veilig is en zich veilig voelt.

Wat zijn de regels voor het plaatsen van een mantelzorgwoning?

Op 24 september 2014 zijn door de Rijksoverheid nieuwe regels voor het plaatsen van mantelzorgwoningen gepubliceerd. Deze nieuwe regels zijn ingegaan in op 1 november 2014. De nieuwe regels betekenen dat in de meeste situaties geen omgevingsvergunning (bouwvergunning) meer nodig is. Als de betrokken familieleden kunnen aantonen dat er sprake is van mantelzorg, geldt deze vergunningsvrijheid. Vervalt de mantelzorg (bijvoorbeeld door overlijden van de bewoner(s)), dan vervalt ook de grond voor vergunning vrijstelling.

Meer informatie:

https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/wetten-en-regels/mantelzorg-en-wonen/regels-voor-een-mantelzorgwoning

www.wmo-wijzer.nl/wmo-landelijk/mantelzorgwoning-bouwen-zonder-vergunning

Woningcorporatie WonenBreburg is bereid om samen met de Gemeente Breda te zoeken naar voor iedereen meer betaalbare oplossingen betreffende mantelzorgwoningen. Mocht u belangstelling hebben voor de huidige verplaatsbare woningen dan kunt u dit melden bij de consulent Wet Werk en Zekerheid via contact@wonenbreburg.nl
Goed om te melden dat het huidige aantal beschikbare mantelzorgwoningen niet wordt verhoogd. Is een mantelzorgwoning niet langer nodig van dit aantal, dan wordt deze opnieuw beschikbaar gesteld aan belangstellenden.

Wat kan er wel als ik als mantelzorger (tijdelijk) niet voor mijn naaste kan zorgen?

Kijkt u dan in de rubriek Respijtzorg. Daar leest u wat respijtzorg is en wat het u helpt.

Disclaimer Design door BuroPARK