Wij gebruiken cookies. Akkoord
menu

Woordenlijst voor de mantelzorger

Lees voor

Zorgverzekering
Een zorgverzekering is een verzekering tegen de kosten bij ziekte. Er is een basisverzekering, een aanvullende ziektekostenverzekering en een tandartsverzekering. De basisverzekering is verplicht voor alle Nederlanders en deze verzekering dekt alle veelvoorkomende kosten, zoals de huisarts. De aanvullende ziektekostenverzekering dekt gevallen die niet onder de basisverzekering vallen.

Huishoudelijke hulp via de Wmo
Huishoudelijke hulp kun je voor een bepaald aantal uren per week via de gemeente toegewezen krijgen. Dit gebeurt als blijkt dat je vanwege je beperking minder kan doen in je huishouden dan acceptabel is. Huishoudelijke hulp is een voorbeeld van een maatwerkvoorziening die volgt uit je Wmo-aanvraag

Persoonlijke verzorging en verpleging
Thuiszorg bestaat uit persoonlijke verzorging en verpleging. Dit is lichamelijke verzorging van jezelf. Zoals douchen en aankleden, eten en drinken. Maar ook het uit bed helpen, wondverzorging of het innemen van medicijnen.

Zorg voor elkaar Breda
Zorg voor elkaar Breda is er voor de zoekende burger van de gehele gemeente Breda. Met al je vragen over zorg en ondersteuning kun je hier terecht. Het is een samenwerkingsverband van vrijwilligers en professionals van de maatschappelijke organisaties en de gemeente Breda.
Zorg voor elkaar Breda is van maandag tot en met vrijdag te bereiken. Als het nodig is, kan er ook een gesprek thuis plaatsvinden. Zo’n gesprek kost je niets. Voor meer informatie kijk je op www.zorgvoorelkaarbreda.nl.

Respijtzorg
Respijtzorg wil zeggen dat iemand tijdelijk uw zorg voor de zorgvrager overneemt. Dat betekent dat je als mantelzorger even op adem kunt komen. Dit kan gebeuren door een vrijwilliger die je naaste gezelschap houdt. Maar ook in een vorm van dagbesteding of tijdelijk verblijf elders. Denk hierbij aan een logeerhuis, een zorgboerderij, een tijdelijk verblijf in een zorginstelling of zorghotel, buurthuis enzovoorts. Hiervoor is in bepaalde gevallen een indicatiestelling nodig. Eventuele financiering kan lopen via de zorgverzekeraar, de Wmo of de Wlz. Ondersteuning van de mantelzorger door de inzet van respijtzorg kan onderdeel zijn van het persoonlijke ondersteuningsplan van de zorgvrager, dat tijdens het keukentafelgesprek wordt opgesteld.

CAK
CAK staat voor Centraal Administratief Kantoor. Het CAK voert financiële regelingen uit. Het CAK werkt in opdracht voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een van de belangrijkste taken van het CAK is het bepalen van eigen bijdrages, zoals voor de Wmo en de Wlz. Voor meer informatie kijkt je op www.hetcak.nl.

Pgb
Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat de zorgvrager krijgt om samen met de naaste) passende zorg te kiezen. Je gaat via het pgb zelf de zorg, begeleiding, hulpmiddelen en voorzieningen regelen. En dat is een behoorlijke klus. link van per saldo

Eerstelijns verblijf
Het eerstelijnsverblijf is een kortdurend verblijf in een zorginstelling. In de praktijk vaak als overgang tussen ziekenhuis en weer thuis. Het is een vorm van respijtzorg. Dit zorgt voor tijdelijke ontlasting van de mantelzorger. Het eerstelijnsverblijf is meeverzekerd in je zorgverzekering. De huisarts regelt het verblijf.

Algemeen gebruikelijke voorzieningen
Dit zijn voorzieningen die normaal in winkels te koop zijn, die door de gemiddelde Nederlander gebruikt worden en die een geaccepteerde prijsstelling hebben. Deze voorzieningen zijn dus niet speciaal bedoeld voor mensen met een beperking. Voorbeelden zijn de mobiele telefoon en de hoge toiletpot. Algemeen gebruikelijke voorzieningen hebben voorrang op individuele voorzieningen.

Algemene voorziening
Een algemene voorziening is er voor alle inwoners en wil de zelfredzaamheid of participatie bevorderen, zoals opvang voor daklozen. De toegang tot algemene voorzieningen is laagdrempelig. Voorbeelden zijn ook activiteiten in het buurthuis, of een buurtrestaurant. Voor algemene voorzieningen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen.

Vind je deze informatie nuttig?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback
Pauline

Wil je meer informatie of heb je een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar:

Pauline van der Stoel
p.vanderstoel@stib-breda.nl

Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap