menu

Mantelzorgondersteuning: een taak van ons allemaal

Lees voor

Kracht

Mantelzorgers zijn krachtige mensen. Veel mantelzorgers zorgen jaar in jaar uit voor hun naaste. De druk op mantelzorgers neemt toe, nu mensen langer thuis blijven wonen. De zorgsituaties thuis worden complexer en intensiever. Maar mantelzorg is ook mooi! Het verbindt mensen en brengt ze samen. En er is vaak niemand die de hulpvrager beter kent en daarom beter kan inschatten aan welke zorg er behoefte is.

Grenzen

Naasten zorgen vaak als vanzelfsprekend en uit liefde voor de ander. We merken in de praktijk dat mantelzorgers hierbij nogal eens vergeten hun eigen grenzen in de gaten te houden. Overbelasting ligt dan ook op de loer. Aandacht en de juiste ondersteuning voor de mantelzorger kunnen dat voorkomen. Daar moeten we met z’n allen nog meer van doordrongen raken.

Focus
Samen moeten we een oogje in het zeil houden. Waarom heeft de buurvrouw die langdurig zorgt voor haar vader de gordijnen nog dicht? Waarom slaat de teamgenoot met de gehandicapte moeder zo vaak een training over? Als zorgprofessional ligt je focus in eerste instantie op je cliënt. Dat is logisch, maar oog hebben voor de mantelzorger is ook van groot belang, en hoeft nauwelijks tijd te kosten.

Vragen

Of je nu huisarts, Wmo consulent of thuiszorgmedewerker bent; je kunt bij elk bezoek even vragen hoe het gaat. Is het regelwerk allemaal vol te houden? Hoe gaat het met de combinatie met het werk? Is er voldoende ruimte voor ontspanning? Deze aandacht doet mantelzorgers goed, zij ervaren het echt als steun in de rug. En hun antwoorden geven je zicht op eventuele knelpunten.

Ondersteuning

Als er knelpunten zijn, kan er passende hulp voor de mantelzorger komen. Bij StiB bouwen we jaar in jaar uit aan onze expertise om ondersteuning op maat te bieden. Want we weten: alleen als we op maat ondersteunen, helpen we iemand echt verder. We delen onze kennis en ervaring graag met jou als professional, zodat je de mantelzorger nog beter kunt helpen om de zorg voor je cliënt vol te houden. Bijvoorbeeld door de mantelzorger te betrekken bij het zorgplan. Door samen met de mantelzorger het netwerk voor hulp in kaart te brengen. Door ze over de drempel te helpen om überhaupt hulp te durven vragen. Of daar waar het netwerk beperkt is, een vrijwilliger in te zetten.

Op maat

Mantelzorgers hebben soms te maken met zeer complexe en intensieve zorg. In gevallen van ernstige overbelasting is het goed om te weten dat StiB mantelzorgers in deze situatie goed kan ondersteunen. Onze ervaringskennis over ziektebeelden, zorgsituaties en mantelzorgondersteuning helpt bij het vinden van de vraag achter de vraag. Soms vraagt iemand bijvoorbeeld om een vrijwilliger, maar blijkt de mantelzorger beter geholpen met meer kennis over het ziektebeeld of contact met andere mantelzorgers om tips en ervaringen uit te wisselen.

Samen

Zoals gezegd: er komt soms veel terecht op de schouders van de mantelzorger. Vanuit StiB proberen we zo goed mogelijk op maat te ondersteunen. Maar we kunnen het niet alleen. Als zorgprofessional kom je dagelijks met mantelzorgers in contact. Ik wil je vragen elke kans te pakken om te benadrukken hoe ontzettend belangrijk en krachtig zij zijn. Vertel ze alsjeblieft ook hoe belangrijk het is om tijdig hulp te vragen. Want wanneer je goed voor de mantelzorger zorgt, zorg je samen langer en beter voor je cliënt.

Dit artikel is geschreven aan de hand van een interview met Ursula van Weert. Zij is directeur bestuurder bij StiB.

Terug naar bibliotheek
Heeft deze informatie je geholpen?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap