menu

Meer oog voor jonge mantelzorgers

Lees voor

Ongeveer een kwart van de jongeren onder de 24 jaar groeit op in een gezin met extra zorg voor een ouder, broer of zus. Er is bijvoorbeeld sprake van langdurige ziekte, een beperking, psychische of verslavingsproblematiek. Lang niet al deze kinderen voeren (zorg-)taken uit. Maar ze houden meestal wel extra rekening met de situatie. Het zorgt vaak voor een sterkere band tussen de gezinsleden. En kinderen en jongeren krijgen een sterker verantwoordelijkheidsgevoel. Maar het kan ook de ontwikkeling in de weg staan. Misschien kunnen of durven ze geen vrienden mee naar huis te nemen. Of ze hebben moeite zich te concentreren op hun huiswerk.

Opgroeien in een zorgsituatie is van grote invloed op de ontwikkeling van een kind. Het kan leiden tot problemen door te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor de eigen ontwikkeling. Denk aan lichamelijke en emotionele klachten zoals stress en vermoeidheid en meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren.

Aandacht voor jonge mantelzorgers
Het belangrijkste is dat jonge mantelzorgers zich erkend voelen. Ze praten meestal niet veel over hun situatie thuis. Het bespreekbaar maken, maakt vaak al een groot verschil. Begrip is altijd fijn, een uitzonderingspositie voor jongeren vaak niet. StiB kan ouders helpen het juiste gesprek te voeren. We kijken dan samen met het gezin naar de invloed van de situatie en wat er nodig is.

Meer oog voor jonge mantelzorgers
Meer oog voor jonge mantelzorgers kan problemen op latere leeftijd voorkomen. Veel belangrijke partners in de stad, zoals CJG, Novadic-Kentron, Indigo en GGZ Breburg, Breda Gelijk, Jeugdwerk Surplus Welzijn en StiB bundelen daarom hun krachten voor deze groep. Zo ontvangen jonge mantelzorgers de eerste aandacht en ondersteuning vanuit verschillende partijen en worden ze -indien nodig- doorverwezen voor ondersteuning op maat. Daarnaast komt er op scholen in Breda meer aandacht voor jonge mantelzorgers door speciale gastlessen voor scholieren.

Ondersteuning op maat
StiB zorgt voor ondersteuning op maat voor jonge mantelzorgers. StiB kan ouders helpen het juiste gesprek te voeren, organiseert leuke activiteiten met lotgenoten of kan een match maken met een ervaringsdeskundige. Om er zo voor te zorgen dat ook jonge mantelzorgers goed kunnen opgroeien.

Neem voor meer informatie en ondersteuning op maat contact op met Marije Ammerlaan via m.ammerlaan@stib-breda.nl of bel 076 – 750 32 00.

Terug naar bibliotheek
Heeft deze informatie je geholpen?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback

Kenmerken

  • Jonge mantelzorgers
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap