Wij gebruiken cookies. Akkoord
menu

Onderzoek corona en mantelzorg

Lees voor

Mantelzorgers meer belast door coronacrisis

De huidige corona-maatregelen hebben veel impact, ook op mantelzorgers. StiB deed onderzoek naar de betekenis van de coronacrisis voor mantelzorgers in Breda. Waarover maken zij zich zorgen? Hoe kunnen StiB en andere partijen hen ondersteunen? Ruim 800 mantelzorgers vulden de enquête in. Op basis van de conclusies van dit onderzoek, kan er gericht hulp geboden worden. StiB vraagt om aandacht voor mantelzorgers, om overbelasting te voorkomen of te verminderen.

Mantelzorgers meer belast
Het onderzoek toont aan dat door de coronacrisis meer mantelzorgers een hoge belasting ervaren. 30% van de mantelzorgers geeft de huidige belasting een 8, 9 of 10 op een schaal van 0 – 10. Dat is 20% meer dan voor de coronacrisis. De sterkste toename is te zien bij mantelzorgers tot 50 jaar, mantelzorgers van naasten met dementie en mensen die zorgen voor iemand in de buurt. 1 op de 9 mantelzorgers denkt de huidige situatie niet langer dan 3 maanden vol te houden.

Kenmerken bij hoge belasting
Mantelzorgers die een hoge belasting ervaren, geven vaker dan andere mantelzorgers aan dat hulp gestopt is. Bijvoorbeeld hulp van thuiszorg, thuisbegeleiding en andere mantelzorgers. Ook maken zij zich vaker zorgen over de eigen lichamelijke gezondheid. Zij maken zich, als de maatregelen nog enige tijd voortduren, zorgen over de combinatie van mantelzorg met werk, zorg voor kinderen en huishouden en over het aantal mantelzorgtaken dat zij hebben. Ook wensen zij vaker hulp dan andere mantelzorgers.

Informatie over corona en mantelzorg
Het onderzoek laat verder zien dat mantelzorgers zich grote zorgen maken over de gezondheid van hun naaste. Zij zijn onzeker, omdat niet duidelijk is hoe lang het nog duurt en maken zich voor de toekomst het meest zorgen over het ontbreken van contact met familie, vrienden en buren. Ongeveer een kwart van de ondervraagde mantelzorgers heeft behoefte aan hulp. Zij vragen vooral om informatie over corona en mantelzorg, bij voorkeur digitaal. De overige deelnemers geven aan geen hulp nodig te hebben of willen geen hulp omdat zij bang zijn voor besmetting.

Oog voor de mantelzorger
StiB roept naasten – maar ook professionals – op om oog te hebben voor mantelzorgers. De druk op hen neemt in deze tijd toe. Erkenning van mantelzorgers en hulp bieden waar nodig, kan de kans op overbelasting verkleinen. Zelf om hulp vragen kan voor mantelzorgers lastig zijn, zeker nu er onderling minder contact mogelijk is. Let daarom op elkaar en probeer zorg te delen. Vraag aan mantelzorgers hoe het gaat en verwijs hen indien nodig naar StiB.

Mantelzorgers kunnen bij StiB terecht
StiB neemt zoveel mogelijk telefonisch contact op met mantelzorgers, om zo te signaleren waar hulp nodig is. Binnen de gestelde richtlijnen biedt StiB ondersteuning op maat. Dat kan door informatie of advies, een luisterend oor of inzet van een vrijwilliger op afstand. Daarnaast informeren wij mantelzorgers over het coronavirus & mantelzorg via de website en social media. De digitale nieuwsbrief van StiB komt vanaf nu twee keer zo vaak uit. Mantelzorgers kunnen zich hierop abonneren. Mantelzorgers die vragen hebben, behoefte aan mantelzorgondersteuning of (digitaal) lotgenotencontact, kunnen bij StiB terecht via 076 750 32 00 of info@stib-breda.nl. Voor algemene vragen over de zorg voor hun naaste of praktische hulp, kunnen zij terecht bij Zorg voor elkaar Breda via 076 525 15 15.

Lees hier het complete onderzoeksrapport:

Vind je deze informatie nuttig?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap