Over StiB

Steunpunt informele zorg Breda (StiB) is het kenniscentrum voor mantelzorg in Breda. Iedereen die te maken heeft met mantelzorg kan bij StiB terecht voor informatie, advies en ondersteuning op maat. StiB is onderdeel van Zorg voor elkaar Breda.

Zveb rechth_RGB gemeente breda

Werkgebied

Het steunpunt werkt voor alle inwoners van Breda, Bavel, Ulvenhout, Teteringen en Prinsenbeek.

Jaarverslag

Steunpunt informele zorg Breda wordt financieel ondersteund door de gemeente Breda, het ministerie van VWS en de Vrienden van StiB. Het jaarverslag omvat de verantwoording van het werk. Hieronder kunt u de laatste versie downloaden.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Steunpunt informele zorg Breda (StiB) heeft wettelijk de verplichting de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling na te leven. Dat betekent dat StiB bij vermoeden van huiselijk geweld, kinder- of oudermishandeling het stappenplan zal volgen, zoals beschreven in de richtlijn van deze Meldcode.

De meldcode leidt stap voor stap door het proces vanaf het moment dat een medewerker of vrijwilliger signalen opvangt die hem/haar doen vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling tot aan het moment dat deze een beslissing neemt over het al dan niet doen van een melding. De meldcode ondersteunt professionals en vrijwilligers bij het maken van deze afweging.

Meer informatie over huiselijk geweld is te vinden op www.vooreenveiligthuis.nl.

Zveb rechth_RGB gemeente breda
Disclaimer Design door BuroPARK