menu menu

ANBI

Lees voor

StiB is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst. Het RSINNUMMER van StiB is 821715343.

Inzicht in functioneren & beloning
StiB streeft naar transparantie in haar werkwijze en beloningsbeleid. Voor werknemers geldt het beleid, zoals vastgelegd in de CAO Sociaal werk. De bestuurder is in dienst van de Stichting. Hiervoor gelden de bepalingen zoals vastgelegd in de statuten van de Stichting. StiB heeft een Raad van Toezicht, die geen geldelijke beloning ontvangt voor haar werk.

StiB geeft inzicht in het functioneren van de stichting via het jaarverslag.

Heeft deze informatie je geholpen?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap