Wij gebruiken cookies. Akkoord
menu

Professionals

Lees voor

Kenniscentrum voor mantelzorg

StiB is het kenniscentrum voor mantelzorg in Breda. Iedereen die te maken heeft met mantelzorg, kan bij StiB terecht voor gratis informatie, advies en ondersteuning op maat.

Mantelzorg is een taak van ons allemaal. StiB zorgt voor meer aandacht voor mantelzorgers bij huisartsen, thuiszorg en partners van Zorg voor elkaar Breda. Zo zorgen we samen dat alle mantelzorgers in de stad de ondersteuning krijgen die nodig is.

Informele zorg
StiB richt zich op de informele zorg. Dat is zorg die wordt verleend door niet-professionele zorggevers: mantelzorgers of vrijwilligers. Deze vorm is een belangrijke aanvulling op de formele zorg. Uitgangspunten van StiB zijn de behoeften en wensen van de mantelzorger, het wegnemen van belemmeringen tot eigen functioneren en het bieden van ondersteuning op maat.

Diagnose Mantelzorg
StiB maakt zich sterk om mantelzorgers eerder in het zorgproces te bereiken om ze zo beter te begeleiden in het proces. Dit gebeurt onder meer in het project Diagnose Mantelzorg.

Vind je deze informatie nuttig?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback

Zie de mantelzorger

De mantelzorger vervult een belangrijke rol in de zorg. Overbelasting van een mantelzorger kan leiden tot:

  • meer acute crisissituaties in de zorg thuis
  • noodzaak tot versnelde opname van cliënten
  • meer druk op formele zorg

Vier tips in een korte animatie om de mantelzorger te zien

Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap