Aanpak ontspoorde mantelzorg

Met verschillende partners binnen Zorg voor elkaar Breda is StiB gestart met een pilot ontspoorde mantelzorg. Zo willen we meer zicht krijgen op het aantal meldingen en zetten we in op verbetering van signalering en de manier waarop we omgaan met ontspoorde mantelzorg in de praktijk.

Ontspoorde mantelzorg is een lastig thema: wanneer is er echt sprake van ontsporing? Wat richt je aan als je besluit te melden? Hoe zorg je voor veiligheid in een maatschappij waar alles draait om eigen regie? In de praktijk blijkt hoe belangrijk het is hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Voor meer informatie over het project kun je contact opnemen met Karen van der Vorst van StiB via k.vandervorst@stib-breda.nl.

logo ontspoorde mantelzorg Breda
Disclaimer Design door BuroPARK