menu

Aanpak Ontspoorde mantelzorg

Met verschillende partners binnen Zorg voor elkaar Breda is StiB gestart met een pilot over ontspoorde mantelzorg. Zo willen we meer zicht krijgen op het soort meldingen. We zetten in op verbetering van signalering en de manier waarop we omgaan met ontspoorde mantelzorg in de praktijk.

Ontspoorde mantelzorg is een lastig thema: wanneer is er echt sprake van ontsporing? Wat richt je aan als je besluit te melden? Hoe zorg je voor veiligheid in een maatschappij waar alles draait om eigen regie? In de praktijk blijkt hoe belangrijk het is hierover met elkaar in gesprek te gaan. StiB organiseert daarom intervisiebijeenkomsten met professionals en vrijwilligers, vormt samenwerkingsverbanden en gaat in gesprek met aandachtsfunctionarissen van Veilig Thuis en de gemeente.

Vind je deze informatie nuttig?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap