Belangenbehartiging

StiB is aangesloten bij de landelijke organisatie voor mantelzorgers en vrijwilligers MEZZO en bij de landelijke organisatie VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). StiB maakt zich sterk voor een betere samenwerking van de zorg van andere organisaties, waarmee vrijwilligers en mantelzorgers te maken krijgen. We behartigen de belangen van mantelzorgers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.

Beeld_7-rgb oude dame in rolstoel
Disclaimer Design door BuroPARK