Huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners

Huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners vervullen een belangrijke functie op het gebied van signalering. Dit geldt zowel op het gebied van (over)belasting van een mantelzorger, als bij gebrek aan een mantelzorg- of sociaal netwerk. Uit een groeiend aantal aanvragen van zorg blijkt dat deze groep de dienstverlening van StiB steeds beter kan vinden.

StiB stimuleert huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners tot een proactieve houding op het gebied van signalering van (over)belasting van mantelzorgers. Daarnaast kan StiB u voorlichting geven over de rol die de informele zorg kan vervullen als aanvulling op de formele zorg.

Disclaimer Design door BuroPARK