menu

"Door de activiteitenkring kreeg ik meer zelfvertrouwen"

Lees voor

Rowan is een achtentwintigjarige Bredanaar die last heeft van bepaalde angsten. Deze hebben er mede toe geleid dat hij straatvrees en daardoor weinig tot geen sociale contacten heeft. Hij omschrijft het zelf als “vervreemd zijn van de wereld, van leeftijdsgenoten”. Via hulporganisaties werd hij attent gemaakt op de activiteitenkringen van StiB. Zij organiseren bijeenkomsten waarbij StiB-vrijwilligers tezamen met mensen met bepaalde angsten leuke activiteiten ondernemen. Dit kan van alles zijn: bowlen, poolen, spelletjesavond, concertbezoek.

Omdat Rowan gemotiveerd was om zelf iets aan zijn problematiek te doen heeft hij zich aangemeld. “Ik ben heel blij dat ik deze spannende eerste stap gezet heb. Ik heb me hierbij laten ondersteunen door mijn moeder.” De activiteitenkring heeft hem veel gezelligheid gebracht. Het geeft hem een goed gevoel als hij van een activiteit weer huiswaarts gaat. “Ik kijk elke keer weer uit naar een volgende bijeenkomst.” De activiteitenbegeleiders ervaart hij als aardig en positief en dit bevordert het deelnemen zeer zeker. De gezamenlijke activiteiten hebben hem tevens in contact gebracht met leeftijdsgenoten met ongeveer dezelfde problematiek. Rowan geeft aan dat jongeren hierdoor de kans krijgen om van en met elkaar te kunnen leren. Bij hem heeft het in ieder geval opgeleverd dat hij minder last heeft van zijn angsten. “Ik durft nu zelf meer te ondernemen.” “Ik heb meer lef en zelfvertrouwen gekregen.” Ook spreekt hij meer mensen aan zonder er eigenlijk over na te hoeven denken. Hij hoopt dat de activiteitenkringen zich in de toekomst verder zullen ontwikkelen. Meer deelnemers en een grotere diversiteit aan activiteiten. Zijn grote wens is dat hij er uiteindelijk een of meerdere vriendschappen aan over zal houden.

Is zo’n activiteitenkring misschien iets voor jou? Neem dan contact met StiB op via info@stib-breda.nl of bel naar 076 750 32 00.

Tekst: Hans Lokhoff, Razende Reporter bij StiB

Terug naar verhalen van mantelzorgers
Heeft deze informatie je geholpen?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap