menu

Vervolgonderzoek corona en mantelzorg

Lees voor

Mantelzorgers nog steeds extra belast

Juli 2020 - Ondanks de verbeterde situatie in Nederland, is het coronavirus niet weg. Mantelzorgers hebben nog steeds te maken met gevolgen van het virus. Dat blijkt uit vervolgonderzoek dat StiB in juni deed naar de betekenis van corona voor mantelzorgers in Breda. StiB gebruikt de informatie uit dit onderzoek in haar ondersteuning van mantelzorgers. StiB roept naasten – maar ook professionals - op om oog te hebben voor de mantelzorger. Om zo overbelasting te voorkomen of te verminderen.

Mantelzorgers maken zich in juni iets minder zorgen dan tijdens het onderzoek in april. Toch zijn de zorgen nog niet voorbij. Het gaat daarbij vooral om de gezondheid van hun naaste (60%). Dit percentage is nauwelijks gedaald. Ook het piekeren kent slechts een kleine daling, van 29,3 naar 27,4%. Nog steeds maken mantelzorgers zich het meeste zorgen over het ontbreken van contacten met familie, buren en vrienden. Dit percentage is wel aanzienlijk gedaald, tot ruim een derde. Daarnaast blijft de eigen lichamelijke gezondheid een belangrijke zorg. Dit percentage is nauwelijks gedaald.

Erkenning en ondersteuning
Mantelzorgers zijn in juni nog steeds meer belast dan voor de coronacrisis, maar minder dan in april. Vooral mantelzorgers van een naaste met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische aandoening ervaren een zware belasting. De meeste mantelzorgers geven desondanks aan geen hulp nodig te hebben of te willen. Vraagverlegenheid speelt hierbij een rol. Een derde geeft aan het moeilijk te vinden om hulp te vragen. StiB neemt in deze tijd zoveel mogelijk telefonisch contact op met mantelzorgers om te horen hoe het gaat en of extra ondersteuning nodig is. Een luisterend oor en erkenning van de zorgen is hierbij belangrijk. Ook roept StiB naasten en professionals op om oog te hebben voor mantelzorgers. Let op elkaar en probeer zorg te delen. Vraag aan mantelzorgers hoe het gaat en verwijs hen indien nodig naar hulp of ondersteuning.

Mantelzorgers kunnen bij StiB terecht
Uit het onderzoek blijkt verder dat het aanbieden van extra diensten, zoals informatie over corona & mantelzorg via nieuwsbrief, website of social media, zinvol is. Ruim een kwart van de mantelzorgers heeft daarvan gebruik gemaakt en bijna een kwart geeft aan hieraan in de toekomst behoefte te hebben. StiB blijft daarom extra digitale ondersteuning bieden, door webinars, informatie op de website, nieuwsbrieven en videobellen. Maar ook huisbezoeken of afspraken op kantoor zijn weer meer mogelijk, met goede afspraken vooraf. Mantelzorgers met vragen of behoefte aan ondersteuning kunnen bij StiB terecht via: 076 750 32 00 of info@stib-breda.nl.

Heeft deze informatie je geholpen?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap