menu

Vraag het de mantelzorger

Lees voor

Als kenniscentrum voor mantelzorg weten we dat zorgen voor je naaste beter gaat als ondersteuning op maat wordt aangeboden. Door aan te sluiten bij de dynamiek van de mantelzorgers en in te spelen op vragen die hen bezighouden, help je ze pas echt verder. Om te weten aan welke informatie mantelzorgers in Breda behoefte hebben, heeft Steunpunt informele zorg Breda (StiB) afgelopen maanden onderzoek uitgevoerd. Aan mantelzorgers is gevraagd over welke onderwerpen en op welke manier zij informatie willen ontvangen. Hiervoor is een meedenk-diner georganiseerd. Vervolgens is een online vragenlijst door ruim 200 mantelzorgers ingevuld.

Wat willen mantelzorgers weten?

Uit het onderzoek blijkt dat de behoefte aan informatie groot is. Mantelzorgers willen over veel verschillende onderwerpen informatie ontvangen. Opvallend is dat mantelzorgers van naasten met een psychiatrische en/of psychosociale problematiek over nog meer onderwerpen dan andere mantelzorgers informatie willen ontvangen.

De top 5 van onderwerpen waar mantelzorgers meer over willen weten:

1. Informatie over ziekten, beperkingen, omgaan met een naaste met beperkingen en de gevolgen hiervan voor de mantelzorger.

2. Informatie over financiële gevolgen van het mantelzorgen en financiële regelingen voor mantelzorgers.

3. Informatie over zorgen voor zichzelf en grenzen stellen. Informatie over positief denken en tijd voor zichzelf.

4. Informatie over hoe de mantelzorger alle ballen in de lucht kan houden, in combinatie met een baan/eigen bedrijf en/of een gezin en/of een eigen huishouden.

5. Informatie over mantelzorg en loslaten, wanneer de zorg ingrijpend is en moeilijk los te laten.

In het onderzoek is gevraagd naar de ervaren belasting van mantelzorgers. Dit is belangrijk omdat mantelzorgers die een hoge belasting ervaren eerder uitvallen. Uit de antwoorden blijkt dat mantelzorgers die een hoge belasting ervaren, vooral behoefte hebben aan informatie over ‘Er alleen voor staan en hoe hiermee om te gaan’. Ook ‘Begrip uit de omgeving’ is voor deze mantelzorgers een belangrijk onderwerp. De onderwerpen die door belaste mantelzorgers zijn genoemd, krijgen de komende tijd extra aandacht om zo overbelasting te voorkomen.

Hoe willen mantelzorgers geïnformeerd worden?

Het onderzoek richtte zich ook op de manier waarop mantelzorgers het liefst informatie ontvangen. Meer dan de helft van de mantelzorgers wil informatie ontvangen via de digitale nieuwsbrief. Ook de papieren nieuwsbrief blijft een belangrijke informatiebron. Informatie via de website, via mailcontact én in folders wordt tevens vaak genoemd. Van de persoonlijke manieren om informatie te ontvangen, zijn de themabijeenkomst, lotgenotencontact en het gesprek thuis de belangrijkste. Mantelzorgers die aangeven belast te zijn, hebben vooral behoefte aan telefonisch contact, themabijeenkomsten en gesprekken thuis.

Het grootste deel van de mantelzorgers wil bijeenkomsten of contact overdag en doordeweeks. Bijzonder is dat een aanzienlijk deel (ook) kiest voor ’s avonds en dat 1 op de 6 mantelzorgers liever in het weekend dan doordeweeks geïnformeerd wil worden. We hebben te maken met steeds meer werkende mantelzorgers of mantelzorgers die ook andere taken hebben die overdag aandacht vragen.

En nu verder?

StiB gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek om het aanbod van mantelzorgondersteuning in de stad verder aan te scherpen. De website zal in 2018 doorontwikkelen tot een platform waar mantelzorgers informatie terugvinden over de aangegeven onderwerpen. Ook de themabijeenkomsten zullen door dit onderzoek inhoudelijk nog beter afgestemd worden op de wensen en behoeften van mantelzorgers. Verder geeft het onderzoek aan dat het belangrijk is ons te richten op specifieke groepen, zoals mantelzorgers van naasten met een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Er zijn verschillende behoeften aan informatie bij deze groepen.

Iedere mantelzorger is uniek, iedere situatie is uniek. Voorop blijft staan dat het belangrijk is aan mantelzorgers zelf te vragen wat ze willen weten en waar ze behoefte aan hebben. Dit onderzoek helpt om meer inzicht te krijgen in de thema’s waar mantelzorgers mee worstelen en waar ze bij ondersteund willen worden. We delen deze inzichten graag via deze weg met u, zodat u ook weet welke onderwerpen er spelen bij mantelzorgers en ook waar ze terecht kunnen met hun vragen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Helma Martens. Het volledige onderzoek is hier te downloaden:

Terug naar bibliotheek
Heeft deze informatie je geholpen?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap