Vrienden van StiB

StiB is een organisatie die voor een groot deel draait dankzij vrijwilligers. Naast de subsidie van de gemeente Breda zijn we afhankelijk van donaties en bijdragen van personen en instanties die ons een warm hart toedragen: de Vrienden van StiB. StiB is een algemene nut beogende instelling (ANBI) wat betekent dat schenking fiscaal aftrekbaar is.

Wilt u meer informatie over mogelijkheden tot schenking? Neem dan contact op met StiB via 076- 750 32 00 of stuur een e-mail naar info@stib-breda.nl.

We stellen uw bijdrage erg op prijs.

ANBI-logo
ANBI-logo
Disclaimer Design door BuroPARK