menu

Webinar Veranderend rollenpatroon

Lees voor

Zodra je mantelzorger wordt, verandert je leven. Je krijgt niet alleen met zorg- en regeltaken te maken, maar ook de relatie met degene voor wie je zorgt verandert.

Die veranderende relatie heeft vaak verschillende oorzaken. Misschien help je de ander met douchen en aankleden, terwijl dit vroeger niet hoefde. Of wordt het geheugen van je naaste steeds slechter, waardoor jij meer moet regelen. Ook kan het karakter van je naaste langzaam maar zeker veranderen. En dat heeft gevolgen voor jullie relatie.

Omgaan met veranderende situatie
De veranderingen brengen vaak emoties met zich mee. Je kunt bijvoorbeeld verdrietig zijn om het verlies van wat niet (meer) samen kan, je schuldig voelen omdat je de regie moet nemen, je zorgen maken over de ander of je schamen voor het gedrag van je naaste.

Het doel van dit webinar is om beter om te kunnen gaan met het nieuwe rollenpatroon. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • (Omgaan met het) veranderend rollenpatroon
  • In balans blijven
  • Mogelijkheden tot ondersteuning
Kijk webinar terug Terug naar bibliotheek
Heeft deze informatie je geholpen?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback

Kenmerken

  • Dementie
  • Niet aangeboren hersenletsel
Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap