Disclaimer

Het is niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto's en nieuwsberichten die via de website www.stib-breda.nl verstrekt worden op enigerlei wijze te verspreiden.

StiB besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Echter, onjuistheden kunnen voorkomen. Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. StiB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Disclaimer Design door BuroPARK