Wij gebruiken cookies. Akkoord
menu

Wetten & regels

Lees voor

Voor mantelzorgers zijn verschillende wetten en regels van belang. Zoals de Wmo, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wlz. Als werkende mantelzorger zijn ook andere regelingen van belang. Ook is het verstandig om je als mantelzorger te verdiepen in notariële zaken, zoals bewindsvoering en testamenten.

Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo
Iedereen wil zelfstandig leven. Soms lukt dat tijdelijk niet of zelfs langer niet. Ook niet door hulp van de mantelzorger, het sociaal netwerk of algemene voorzieningen. Dan kun je een beroep doen op ondersteuning vanuit de Wmo.

Zorg vanuit de Zorgverzekeringswet
Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige en de thuiszorg vervullen daarbij een centrale rol. Meer informatie over deze vorm van zorg vind je op de website van Mezzo.

Vind je deze informatie nuttig?
  • Ja
  • Nee
Bedankt voor uw feedback

De Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is per januari 2015 van kracht. De Wet is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig thuis kunnen wonen en langdurige en intensieve zorg nodig hebben. Lees op de website van CZ over de verschillende keuzes die je hebt of bekijk het filmpje .

Disclaimer Privacystatement Cookies Sitemap